Profesor Jerzy Warczewski

-Individual Member of the European Physical Society
- Fellow of the Institute of Physics (UK), Chartered Physicist

W tegorocznym numerze majowym Gazety Uniwersyteckiej donosiliśmy o tym, że prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Magnetyków w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, został wybrany w marcu br. na Członka Zagranicznego Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Obecnie mamy przyjemność donieść, że prof. J. Warczewski został wybrany w lipcu br. jako "Individual Ordinary Member of the European Physical Society" ("Indywidualny Członek Rzeczywisty Europejskiego Towarzystwa Fizycznego") oraz jako "Fellow of the Institute of Physics" ("Członek Rzeczywisty Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego"; Institute of Physics jest nazwą tego Towarzystwa) i w związku z tym został uhonorowany tytułem "Chartered Physicist".

Prof. Warczewski
Spacer w przerwie konferencji.
Na profesorskim T'shircie widnieją
podobizny wielkich fizyków -
optyków Zeissa i Abbé
Zgodnie ze statutem Fellow of the Institute of Physics (FInstP) oznacza (cytujemy dosłownie): "The senior class indicating a very high level of achievement in physics and outstanding contribution to the profession" ("Wyższa kategoria wykazująca bardzo wysoki poziom osiągnięć w fizyce i wybitny wkład do tej dziedziny"). Z kolei tytuł Chartered Physicist (CPhys) (cytujemy dosłownie): "guarantees that a physicist's competence in terms of education, experience and professional responsibility has been critically scrutinised and assessed to the satisfaction of the Institute's Council. All Corporate Members are entitled to use the title Chartered Physicist" ("gwarantuje, że kompetencje danego fizyka w dziedzinie wykształcenia, doświadczenia i odpowiedzialności zawodowej zostały wnikliwie ocenione i znalazły uznanie ku satysfakcji Rady Instytutu. Wszyscy Członkowie Rzeczywiści są uprawnieni do używania tytułu Chartered Physicist"). Prof. J. Warczewski jest uprawniony do stawiania po swoim nazwisku skrótu CPhys FInstP.

Dodajmy przy okazji, że prof. J. Warczewski został wybrany i powołany na członka Komitetu Naukowego XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się we wrześniu 2001 r. w Toruniu. Ten zaszczyt spotyka prof. J. Warczewskiego już po raz trzeci. Był on bowiem członkiem Komitetu Naukowego XXXV Zjazdu w 1999 r. w Białymstoku oraz XXXIV Zjazdu w 1997 r. w Katowicach, gdzie był także przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. XXXIV Zjazd Fizyków Polskich w Katowicach przeszedł do historii jako najlepiej zorganizowany Zjazd a także dlatego, że gościł czterech laureatów Nagrody Nobla.

Prof. J. Warczewski jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

certyfikat

certyfikat