NOMINACJE DO INSTITUTE OF PHYSICS

Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Fizycznego z przyjemnością i satysfakcją zawiadamia, że zaproponowani przez Oddział kandydaci do członkostwa w brytyjskim Institute of Physics: pani profesor Elżbieta Zipper i panowie profesorowie Jerzy Łuczka, Andrzej Ślebarski, Jerzy Zioło, Wiktor Zipper i Marek Zrałek, zostali przyjęci w poczet członków tego szacownego towarzystwa.

Institute of Physics to zrzeszająca ponad 30 tys. członków organizacja międzynarodowa o ponad stuletniej tradycji, której celem jest wspieranie rozwoju i propagowanie fizyki jako dyscypliny naukowej, jak również promocja edukacji w zakresie fizyki. Członkostwo w Instytucie dzieli się na pięć kategorii: od członków stowarzyszonych, którzy interesują się fizyką i pragną wspierać działalność Instytutu, poprzez kategorie studentów, młodych naukowców i członków zwyczajnych aż do najwyższej kategorii, tzw. fellow przyznawanej w uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług w dziedzinie fizyki. To właśnie do tej najwyższej kategorii zostali przyjęci nasi kandydaci. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z sukcesu koleżanki i kolegów, a naszą radość potęguje fakt, że wszyscy są pracownikami Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego.  

KAROL KOŁODZIEJ
Oddział Katowicki
Polskiego Towarzystwa Fizycznego