CZYTAJĄC POEZJĘ

W pierwszym dniu Festiwalu Nauki Śląsk 2000, w chorzowskim Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, odbył się cykl wykładów dotyczący współczesnych poetów polskich. Zaprezentowano też serię książek, poświęconą odczytaniu poszczególnych twórców współczesnej literatury.

Z przybyłymi na spotkanie uczniami chorzowskich szkół średnich spotkali się wykładowcy Wydziału Filologicznego UŚ: dr dr Danuta Opacka - Walasek, Romuald Cudak, Józef Olejniczak, spotkanie rozpoczęła dr Jolanta Tambor.

Przed mini-wykładami dokonano prezentacji wydawanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ pozycji krytycznoliterackich, poświęconych wybitnym poetom (seria "Czytając..."). Do tej pory ukazały się: "Czytając Barańczaka" Dariusza Pawelca (nieobecnego na spotkaniu), "Czytając Miłosza" Józefa Olejniczaka i "Czytając Białoszewskiego" Romualda Cudaka. Mówiąc o poezji Herberta, dr Danuta Opacka - Walasek zapowiadała ukazanie się w serii poświęconemu poecie opracowania. W przyszłości mają również powstać tomy, poświęcone Wisławie Szymborskiej i Tadeuszowi Różewiczowi.

Autorzy prezentowanych tomów zwrócili uwagę, że swymi publikacjami pragnęli dotrzeć do czytelników klas maturalnych, w których często nie starcza czasu na zapoznanie się ze współczesną poezją. W książkach tych zawarto zresztą nie tylko omówienie twórczości poszczególnych poetów, ale i liczne konteksty - wiersze innych poetów, czy stosowne odniesienia np. do twórczości filozofów.

Podczas spotkania, w średnio kilkunastominutowych prezentacjach, mówiono następnie o życiu i twórczości Czesława Miłosza (J. Olejniczak), Mirona Białoszewskiego (R. Cudak) i Zbigniewa Herberta (analizę wiersza pt.: "Apollo i Marsjasz" przeprowadziła D. Opacka - Walasek). Pod koniec spotkania, obecnym na sali nauczycielom - przedstawicielom szkół średnich, wręczono komplety serii, z przeznaczeniem do umieszczenia ich w szkolnych bibliotekach.

Autorzy: MK