Listy do redakcji

Szanowny Panie Redaktorze!

Samorząd Studencki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Rubikon - Studencki Kwartalnik Naukowy oraz Komisja Kultury Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje w najbliższym roku akademickim konkurs pt.: Po co filozofia współczesnemu człowiekowi. Konkurs adresowany jest do studentów wszystkich wydziałów polskich uczelni wyższych. Szczegóły znajdują się w załącznikach oraz na naszej stronie internetowej: http://www.konkurs.uw.edu.pl/. Doceniając doniosłą rolę opiniotwórczą i informacyjną, jaką w śląskim środowisku studenckim pełni "Gazeta Uniwersytecka", zwracamy się do Pana Redaktora z prośbą o zamieszczenie na łamach najbliższego numeru pisma informacji o konkursie. Z góry dziękujemy za życzliwość okazaną naszej inicjatywie.

Oto jak można się z nami skontaktować:

Po co filozofia współczesnemu człowiekowi?

Samorząd Studencki Instytutu
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00 047 WARSZAWA
e-mail:konkurs@mercury.ci.uw.edu.pl
tel.: 0 607 252 769
0 22 825 66 14
0 22 840 39 75


SPROSTOWANIE

W październikowym numerze (nr1/10) "Gazety Uniwersyteckiej" w zapowiedziach konferencji organizowanych w Uniwersytecie pojawiła się błędna informacja. Konferencję "Abstrakcja i ezoteryczność w sztuce współczesnej" organizuje w ramach Instytutu Sztuki - Pracownia Obserwacji Faktów Artystycznych, a kuratorami, a zarazem odpowiedzialnymi merytorycznie są nastepujące osoby: adi. Adam Molenda (e-mail: amol@box43.gnet.pl) i mgr Joanna Wowrzeczka (e-mail: joan28@box43.gnet.pl); kontakt: tel.: 033 8581100 w.223 (lub 116, 180, 176);

Przy okazji podajemy adres strony internetowej, na której można znaleźć informacje na temat konferencji i Pracowni Obserwacji Faktów Artystycznych: www.megapolis.republika.pl

Przepraszamy. Redakcja