NEKROLOGIZ głębokim żalem
zawiadamiamy,
że w dniu
7 października 2000 roku

zmarł długoletni
pracownik dydaktyczno-naukowy

dr WŁADYSŁAW JASIŃSKI

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie

składają

Dziekan i Rada Wydziału
Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego14 października 2000 roku

zmarł

dr WOJCIECH KUSTRA

adiunkt w Instytucie
Języka Angielskiego,
ceniony naukowiec
i nauczyciel akademicki,
   serdeczny przyjaciel i kolega. 

Wyrazy najgłębszego
współczucia

składają

Rodzinie

Dziekan, Pracownicy
oraz Studenci

Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego