Aegee

Szukasz dobrej zabawy? - Masz głowę pełną odlotowych pomysłów; - Nie boisz się nowych wyzwań; - Jesteś osobą otwartą na nowe znajomości; - Stoisz na stanowisku jednego, wspólnego świata bez granic, uprzedzeń rasowych, wyznaniowych czy światopoglądowych; - Masz choć trochę wolnego czasu, który chciałbyś spożytkować w sposób gwarantujący Ci nie tylko wyśmienitą zabawę i niezapomniane przygody, ale również rozwój intelektualny i nabywanie nowych doświadczeń, jakże pomocnych w życiu zawodowym; - A przede wszystkim, jeżeli tylko jesteś otwarty na ideę zjednoczonej Europy - masz oto przed sobą niepowtarzalną szansę stania się członkiem organizacji,która swoją działalnością przyczynia się do realizacji przesłania integracji naszego kontynentu.

AEGEE AEGEE (Assocation des Etats Generaux des Etudians de l'Europe) jest największym europejskim (a drugim na świecie) stowarzyszeniem studenckim. Powstało w 1985 roku w Paryżu w wyniku kooperacji pięciu wyższych uczelni tego miasta. Stowarzyszenie za główny cel wyznaczyło sobie umożliwienie młodym ludziom z Europy Zachodniej nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów i rozpoczęcie współpracy w ramach procesu integracji europejskiej. Jednak proces ten nie mógłby być kompletny, gdyby ową integrację zakończyć po zachodniej stronie kontynentu. Dlatego też, wraz z przemianami jakie zaszły na świecie po 1989 roku, dalsza realizacja idei zjednoczenia i współpracy nie mogła odbywać się bez otwarcia AEGEE na wschód. Zniesienie tej granicy przyczyniło się do niebywałego rozwoju organizacji (w chwili obecnej stowarzyszenie zrzesza ponad 20 tyś. studentów w 43 europejskich państwach).

Dlaczego my?

Nadeszła pora wytłumaczyć na czym tak właściwie polega fenomen AEGEE. Dlaczego, wśród ogromnej ilości tworzonych w wielu krajach organizacji zrzeszających młodych ludzi, to właśnie Europejskie Forum Studentów (tak brzmi polski odpowiednik francuskiej nazwy) zdobyło nie tylko największą renomę, ale przede wszystkim zebrało w swoich szeregach największą na starym kontynencie liczbę członków?

Tajemnica tego sukcesu tkwi najprawdopodobniej w możliwości jakie dajemy każdemu, kto tylko zdecyduje się dołączyć do naszego grona. AEGEE od początku podkreślało swoją apolityczność oraz woluntarystyczny i interdyscyplinarny charakter, dlatego właśnie zostać naszym członkiem może każdy student (jedynym ograniczeniem jest wiek 35 lat) bez względu na profil uczelni, przekonania polityczne czy wyznaniowe. A trzymając w ręku AEGEEowską legitymację otrzymujesz jednocześnie przepustkę do Europy - kartę wstępu do świata, w którym być może wydarzy się najwspanialsza przygoda Twojego życia. Wszystko dzięki temu, że realizowanie idei zjednoczenia i kooperacji odbywa się poprzez organizowany przez cały rok szereg imprez odbywających się w niemalże wszystkich zakątkach Europy.

Życie pełną gębą

AEGEE Jeżeli nie należysz do "nocnych Marków", a intensywne życie na pełnych obrotach jest dla Ciebie uciążliwe, możesz mieć problemy z przystosowaniem swojego rytmu dnia do wyjazdowych atrakcji. Bowiem na konferencjach, seminariach i innych, przeważnie weekendowych eventach (tak nazywamy wszelkie formy działalności) wydarzenia przybierają zawrotne tempo. W końcu każdy organizator stara się zrobić wszystko (poczynając od stawania na głowie, a kończąc na podpisaniu cyrografu z diabłem), aby to właśnie jego impreza została w pamięci uczestników jako ta najbardziej odlotowa. Tak więc już teraz potrzebne jest ostrzeżenie, że zarówno dwa dni przed jak i dwa po evencie, niezbędne są początkowo aby zebrać siły, a później by je zregenerować. Nie bój się, nie trzeba być Billem Gatesem, czy chociaż zwycięzcą telewizyjnych "Milionerów", żeby mieć możliwość uczestniczenia we wszelkich międzynarodowych przejawach działalności. AEGEE jest tworzone przez studentów i dla studentów, dlatego mamy świadomość, że "pusta kasa" może stanąć na przeszkodzie niejednemu z was. Stąd właśnie koszty większości konferencji i innych śródrocznych spotkań pokrywane są przez organizatorów, a uczestnikom pozostaje jedynie poniesienie wydatków związanych z dojazdem i (czasami) opłaceniem symbolicznego wpisowego.

Wspomniane już konferencje i seminaria (2-4 dniowe) obejmujące: wykłady prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje, warsztaty i rzecz jasna wieczorno - nocne szaleństwa (zakończone czasami ekskluzywnym noclegiem na sali gimnastycznej), mogą składać się na szersze kompleksy zwane projektami. Najbardziej znane z nich to "Europe and Euro", "Building a Social Europe", "Peace Academy" i "Borderless Europe". Koordynatorem ostatniego z nich jest Bartek Nowak - prezydent katowickiego oddziału AEGEE. Głównym celem projektów jest zaznajomienie i wyjaśnienie młodym ludziom zagadnień dotyczących najważniejszych problemów związanych z procesem integracji europejskiej.

Inną formą śródrocznej działalności są Case Study Trips czyli objazdowe wycieczki do danego regionu, kraju lub grupy krajów. Jest to niepowtarzalna okazja aby zapoznać się ze specyfiką danej części Europy, szansa na poznanie mieszkańców danego rejonu - ich zwyczajów i tradycji.

Również w czasie wakacji AEGEE pracuje na pełnych obrotach. Letnie miesiące przynoszą wszystkim członkom organizacji szansę ciekawego i twórczego wypoczynku na Summer Universities. Są to przeważnie dwutygodniowe wyjazdy, w ramach których odbywają się kursy językowe lub tematyczne. Podobnie jak wszystkie eventy, również Letnie Uniwersytety organizowane są w niemalże wszystkich krajach europejskich. Dlatego więc, bez względu na to czy marzysz o wakacjach w Moskwie czy w Madrycie, tylko AEGEE daje Ci szansę na spędzenie wspaniałego lata za śmiesznie małe pieniądze.

STRUśK(t)URA

AEGEE No tak, ale jak to wszystko trzyma się do kupy? Nie da się ukryć, że utrzymanie spójności tak dużej instytucji wymaga bardzo dobrej organizacji. Cała tajemnica tkwi w dwupoziomowej strukturze. Pierwszym i zarazem najważniejszym jej elementem jest tzw. "antena" czyli lokalne przedstawicielstwo AEGEE w danym ośrodku akademickim, np. AEGEE Katowice czy AEGEE Amsterdam. Właśnie na działalności anten opiera się najważniejsza część pracy organizacji. To właśnie lokalne, samodzielne jednostki są organizatorami i inicjatorami wszystkich konferencji, seminariów, projektów i innych eventów. Ich zadaniem jest zarówno merytoryczne jak i techniczne przygotowanie zaplanowanej przez siebie imprezy. To również antena musi znaleźć fundusze dla realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Dzięki statusowi doradcy Rady Europy i konsultanta Parlamentu Europejskiego oraz poparciu jakie AEGEE otrzymuje od Unii Europejskiej, część projektów współfinansowana jest przez kraje piętnastki.

Drugim poziomem działania organizacji jest Agora, czyli walne zgromadzenie zarządów z całej Europy zwoływane dwa razy do roku. To na Agorze uzgadniany jest program działania na najbliższe sześć miesięcy oraz wybierany Comite Directeur - zarząd całej organizacji z siedzibą w Brukseli, zajmujący się koordynacją pracy stowarzyszenia i reprezentowaniem AEGEE na zewnątrz. Europejskie Forum Studentów nie tworzy poziomu narodowego. Każda z anten jest suwerenną jednostką i podlega tylko Brukseli. Istnieje rzecz jasna możliwość współpracy poszczególnych anten. Dzieje się tak głównie w przypadku realizacji danego projektu. Oczywiście przynależność do anteny i realizowanie jej zamysłów nie ogranicza inwencji tworzących ją ludzi. Working Groups to międzynarodowe grupy tematyczne zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami. Również tam każdy członek AEGEE ma możliwość samorealizacji i współpracy na arenie europejskiej, w zależności od przejawianych zainteresowań.

O sobie.

Katowicka antena rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, początkowo na Akademii Medycznej, potem na Akademii Ekonomicznej. Od 1994 roku naszą siedzibą jest Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Mamy na swoim koncie kilka znaczących osiągnięć. W 1997 roku byliśmy organizatorami dwóch międzynarodowych konferencji: "Literatura krajów postkomunistycznych wobec nowej rzeczywistości" i "National Minorities - from Racism to Tolerance". Dwa lata później, równocześnie w Katowicach i Będzinie, odbyło się seminarium prowadzone przez wykładowców z łódzkiej filii Instytutu Europejskiego z Maastricht, "Unia Europejska dla młodzieży". W tym roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniom socjotechniki, politycznych kampanii wyborczych oraz reklamie. Właśnie dzięki tym osiągnięciom na ostatniej agorze w Utrechcie zostaliśmy uznani za najprężniej rozwijającą się antenę. Rzecz jasna nie zamierzamy osiąść na laurach i dlatego właśnie, wraz z początkiem nowego roku akademickiego rozpoczynamy realizację kolejnych projektów. Już w październiku startuje program "Europa dla młodych", którego celem jest poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz przybliżanie kultury krajów piętnastki uczniom szkół średnich naszego województwa.

Następne tysiąclecie rozpoczniemy równie brawurowo. W marcu będziemy organizatorami największego w historii katowickiej anteny przedsięwzięcia, Presidents Meeting - czyli spotkania prezydentów wszystkich anten, a na maj zaplanowaliśmy wymianę studencką z Mińskiem. Oprócz większych akcji przez cały rok będziemy prowadzić szkolenia o bardzo szerokiej tematyce, poczynając od public relations i fund raising, po sztukę negocjacji i autoprezentacji.

Czy ja też mogę?

Wszystko to, o czym piszę, jest teraz w zasięgu Twojej ręki. Ty również możesz zostać częścią europejskiej wspólnoty. Od października rusza akcja promocyjna na terenie katowickich uczelni. Zaplanowaliśmy spotkania, na których będzie można usłyszeć wszystko o naszej działalności, a przede wszystkim naocznie przekonać się jak wyglądają młodzi euroentuzjaści, którzy wraz z wstąpieniem do AEGEE rozpoczęli największą przygodę swojego życia, i którzy za nic w świecie nie zrezygnowaliby z tego wszystkiego, co daje im przynależność do Europejskiego Forum Studentów. Jeżeli jednak jesteś osobą niecierpliwą, bądź też nie spotkasz na swojej drodze plakatów informujących o naszych spotkaniach oto nasze namiary:

Aegee@saba.wns.us.edu.pl

Krzysztoflipiec@interia.pl, tel.501 503 760