Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Oddział w Cieszynie

Oddział Akademickiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej powstał 5 czerwca 2003 roku w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy władz uczelni, pracowników i studentów, którzy dostrzegając problemy i potrzeby społeczne, pragną nieść pomoc osobom potrzebującym.

Głównymi cele Stowarzyszenia są:

  • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w oparciu o działalność świetlic środowiskowych,
  • doraźna pomoc osobom starszym i samotnym,
  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacja zbiórek, kwest, aukcji na rzecz potrzeb osób objętych opieką Stowarzyszenia
  • doraźna pomoc studentom,
  • praca samokształceniowa członków Stowarzyszenia w zakresie opieki i pomocy.

Pragniemy nawiązać współpracę z instytucjami i organizacjami, działającymi na polu pomocy społecznej. Jesteśmy także zainteresowani udziałem w szkoleniach, konferencjach; tel.: (033) 844 61 60.