AKTUALIZACJA KSIĄŻKI ADRESOWEJ

W związku z podjętymi przez Centrum Technik Informatycznych UŚ pracami, związanymi z przebudową serwisu internetowego Uczelni oraz jego aktualizacją, prosimy pracowników Uniwersytetu Śląskiego o zapoznanie się z dotyczącymi ich informacjami zawartymi w internetowej książce teleadresowej.

Ewentualne uwagi, związane z aktualizacją danych (zatrudnienie, nazwisko, imię, tytuł, grupa zatrudnienia, grupa statystyczna, miejsce pracy) należy zgłaszać w Dziale Spraw Osobowych oraz (telefony, nr pokoju, curriculum vitae, publikacje, e-mail, adres własnej strony domowej) w CTI pod adresem: webmaster@us.edu.pl.

Ważnym elementem służącym rozpoznawalności osób związanych z Uczelnią są towarzyszące informacjom fotografie. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego o telefoniczne umówienie się z pracownikami Biura Promocji i Karier UŚ (tel. 359 19 76, e-mail: bpik@us.edu.pl) w celu wykonania aktualnego zdjęcia. Fotografie zostaną następnie dołączone do danych dotyczących danej osoby pod adresem: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/ks-tel-adr/ Informacje te służą m.in. sprawnej komunikacji wewnątrz uczelni oraz ułatwieniu kontaktów na płaszczyźnie pozauczelnianej.