V Cieszyńskie Spotkania Folklorystyczne

Cieszyńska publiczność już od pięciu lat aktywnie uczestniczy w spotkaniach folklorystycznych, na które składają się: konferencja popularnonaukowa pod hasłem W kręgu zainteresowań Stanisława Hadyny oraz koncert galowy zespołu "Śląsk". Z roku na rok coraz więcej słuchaczy (zarówno z Polski jak i Czech) gromadzi się na sali konferencyjnej Filii Uniwersytetu Śląskiego, ażeby przyjrzeć się współczesnym aspektom folklorystyki.

Zespół Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. St. Hadyny
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny

Tegoroczna edycja miała miejsce 29 października i poświęcona była tradycji oraz innowacji jako dwóm aspektom trwałości i dynamiki dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Wystąpienia traktowały m.in. o zależnościach między folklorem i folkloryzmem (mgr M. Kiereś: Archaiczne formy bożonarodzeniowe kolędowania w Karpatach a współczesne prezentacje sceniczne), o różnorodnych procesach innowacyjnych we współczesnej tradycji kulturowej (prof. dr hab. D. Kadłubiec: Elastyczna stabilność jako podstawa żywotności tradycji kulturowej, prof. dr hab. A. Kopoczek: Procesy zmian w instrumentarium ludowym i praktyce muzycznej, mgr K. Marcol: Ciuciubabka na Hawajach, czyli o tradycji i nowoczesności w folklorze dzieci), o funkcji i rodzajach stylizacji na użytek zespołów regionalnych, folklorystycznych, kapel ludowych itp. (mgr M. Szymańska-Kukuczka: Specyfika tradycyjnego śląskiego tańca ludowego i jego modyfikacje sceniczne, mgr A. Lysko: Granice stylizacji - na przykładzie zespołu Bojszowianie), wreszcie o modyfikacjach i wariantywności jako cechach konstytutywnych folkloru (dr Z. J. Przerembski: Ludowa kultura muzyczna - tradycja modyfikowana, mgr A. Okun: O wariantywności pieśni ludowych). Poruszona tematyka, uwzględniająca przede wszystkim praktyczne działania, podjęta została przede wszystkim z myślą o nauczycielach, miłośnikach i animatorach tradycji kulturowej, którzy odnaleźli wiele praktycznych wskazówek, np. w zakresie przygotowania zespołów i kapel do konkursów i przeglądów. Finał Cieszyńskich Spotkań Folklorystycznych, jak co roku, uświetnił koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Fantastyczne widowisko, którego świadkami byli studenci i pracownicy Filii oraz mieszkańcy Cieszyna, było hołdem złożonym Stanisławowi Hadynie, twórcy "Śląska".

Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki
Dziekan Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki

Organizatorami Cieszyńskich Spotkań Folklorystycznych są: Katedra Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Filii UŚ w Cieszynie, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny oraz Stowarzyszenie "PROFilia".