Stopnie i tytuły naukowe- Grudzień 2003

Doktoraty:

Wydział Prawa i Administracji

Dr Jarosław ZAGRODNIK

Wydział Filologiczny

Dr Agnieszka PIELA