Droga Ukrainy

Studenci z Ukrainy odwiedzili Uniwersytet Śląski 20 października. Piętnastoosobowa grupa przyjechała na Międzynarodową Konferencje Studentów: Droga Ukrainy. W zjeździe brało udział 15 osób zza wschodniej granicy i drugie tyle z Polski. To wielkie przedsięwzięcie skupiło wokół siebie media i brać studencką. Organizatorami spotkania były: Samorząd Studencki WNS, studenckie koła naukowe: Stosunków Międzynarodowych, Politologów, Polityków Społecznych oraz Centrum Młodych Dyplomatów.

Podczas Konferencji rozmawiano o przyszłości

Ukraina
naszego kontynentu. Studenci próbowali znaleźć drogę porozumienia między Polską i Ukrainą. Zastanawiali się, jak pokonać bariery dzielące nasze kraje, jak również chcieli określić wspólne interesy. Jednym z celów tego spotkania było skonfrontowanie wyobrażeń na temat możliwości wzajemnego porozumienia, znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy jesteśmy w stanie razem współpracować? Czy potrafimy pokonać dzielące nas różnice i uprzedzenia?

Międzynarodowa Konferencja Studentów "Droga Ukrainy" to inicjatywa adresowana do studentów zainteresowanych problematyką stosunków między naszymi państwami oraz funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązaniami ustrojowymi w Polsce i na Ukrainie, rolą samorządu terytorialnego i mediów lokalnych. Organizatorzy doskonale wiedzieli, iż przyszłość każdego kraju zależna jest od jego młodzieży, dlatego uczestnicy próbowali znaleźć nić porozumienia, aby w przyszłości móc budować wspólną przyszłość. Polscy studenci chcieli pokazać naszym sąsiadom rozstrzygnięcia transfiguracyjne i skonstruować wspólnie typowe rozwiązania dla współczesnych przemian. Rozmowy dotyczyły bieżących problemów, podejmowano również dyskusję na tematy ogólne.

Gospodarze zaproponowali gościom spotkania z

Ukraina
przedstawicielami lokalnych i państwowych elit politycznych, pracownikami administracji państwowej, reprezentantami kręgów opiniotwórczych z dziedziny nauki, kultury i mediów oraz organizacjami pozarządowymi. Tak więc Ukraińcy odwiedzili urząd gminy, powiatu i samorządu województwa, rozmawiali z radnymi, urzędnikami, mieszkańcami, a także złożyli wizyty w siedzibach mediów lokalnych. Wizytowali również w następujących organizacjach: Polskim Forum Edukacji Europejskiej, Centrum Edukacji Lokalnej w Świętochłowicach, kołach naukowych działających w Uniwersytecie Śląskim i wielu innych. Organizatorzy mają nadzieję, iż zdobyte w ten sposób doświadczenia zaprocentują w przyszłej polityce naszych krajów, polepszą wzajemne stosunki międzynarodowe. Inicjatywa ta pomoże w wyrobieniu poczucia większej odpowiedzialności za wspólną przyszłość Europy. Liczymy również na nawiązanie bliskiej współpracy między naszymi środowiskami studenckimi i młodzieżowymi.

Ilustrujące tekst zdjęcia powstały w czasie

Ukraina
wakacji 2000 roku, podczas trzydniowego pobytu we Lwowie Agnieszki Łuczakowskiej - studentki IV roku geografii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, która tak wspomina swoją podróż: Wyjazd ten był dla mnie możliwością zwiedzenia miejsc, gdzie niegdyś żyli moi dziadkowie, gdzie po podwórzach chodzili kataryniarze, gdzie rozbrzmiewała muzyka. Lwów A.D. 2000 był jednak inny, odbiegał od moich wyobrażeń. Pośród zgiełku, tłumów na ulicach, trudno nie dostrzec było żebrzących dzieci. To, co jednak najbardziej utkwiło mi w pamięci, to otwarte na oścież drzwi kamienic, sznury z praniem na podwórzach i pomidory rosnące w donicach na balkonach.

Trudno nie zauważyć wyczulenia Agnieszki na ukraińskie sprawy i tematy. Nawet na krakowskim rynku znajduje przede wszystkim "autentycznego" kozaka.

Ukraina Ukraina
Autorzy: Aleksandra Jonczyk, Foto: Agnieszka Łuczakowska