Jawna inauguracja

Uroczystość otwarcia Podyplomowych Studiów: Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji odbyła się 15 listopada w Sosnowcu. Studia zorganizował - przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w porozumieniu z Oddziałem Południowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych.

Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki i Materiałach prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Uroczystość poprowadził Dziekan
Wydziału Informatyki i Nauki i Materiałach
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

W uroczystej inauguracji udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, ABW, WSI, Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych oraz innych urzędów państwowych. Na uroczystość przybyli również ważniejsi przedstawiciel firm oraz biznesu.

W spotkaniu wzięli udział, poza studentami, przedstawiciele środowisk samorządowych i instytucji, związanych z ochroną informacji i bezpieczeństwem państwa.
W spotkaniu wzięli udział, poza studentami,
przedstawiciele środowisk samorządowych i instytucji,
związanych z ochroną informacji
i bezpieczeństwem państwa.

Na studia zapisało się 33. słuchaczy z całej Polski, reprezentujących wojsko, policję, urzędy administracji państwowej, szeroko rozumiany przemysł, a także środowisko studenckie. Uroczystość rozpoczęcia poprowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel. W programie inauguracji znalazły się krótkie przemówienia: Prorektora prof. zw. dr hab. Jerzego Zioło, Dyrektora Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Alicji Wakulicz-Deja, Prezesa Oddziału Południowego OSPOIN płk rez mgr Tadeusza Koczkowskiego oraz przedstawiciela Szefa WSI płk Andrzeja Glonka. Wykład inauguracyjny wygłosił przedstawiciel Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk mgr Krzysztof Wójcicki.

Inauguracja nie mogła obyć się bez kuluarowych dyskusji i ...smakołyków
Inauguracja nie mogła obyć się bez
kuluarowych dyskusji i ...smakołyków

Studia Podyplomowe o tej tematyce zostały uruchomione w Polsce po raz pierwszy. Trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym. Prowadzący zajęcia reprezentują różnorodne instytucje i organizacje: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych MON, OSPOIN oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.