o uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom w roku akademickim 2002/2003

Wartości ważne, choć niewymierne

Absolwenci, biorący udział w uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym spośród tych, którzy ukończyli studia

Wyróżnieni absolwenci
Wyróżnieni absolwenci
na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003, zaskoczeni byli jej rozmachem i atmosferą. Dobrze, że w takiej chwili mogą towarzyszyć nam rodzice i znajomi - powiedział po uroczystości Maciej Bernasiewicz, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii. To duże wyróżnienie. Szkoda tylko, że jeszcze nie interesują się nami firmy - dorzuca z uśmiechem, odbierając w Biurze Promocji i Karier pamiątkowe grupowe i indywidualne zdjęcia. Zaskoczeniem był gest prezydentów uniwersyteckich miast, którzy przekazali wyróżnionym absolwentom gratulacyjne dyplomy. O najlepszych absolwentach w dniu uroczystości pisały dwa największe śląskie dzienniki, ich nazwiska zostały zamieszczone na uniwersyteckiej stronie internetowej.

wybrałabym jeszcze raz

Agnieszka Kukulska, odbierająca dyplom ukończenia

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego - gratuluje Radosławowi Wieczorkowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
- Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego
- gratuluje Radosławowi Wieczorkowi z Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii
studiów na Wydziale Filologicznym, przyznaje, że studia nie są łatwe, nie są też idealnie zorganizowane, gdyby jednak miała wybierać jeszcze raz, wybrałaby ten sam wydział i tę samą uczelnię. Jej zdaniem o jakości studiów w dużym stopniu decyduje atmosfera pracy, relacje pomiędzy uczącymi i nauczanymi, relacje pomiędzy kolegami w grupie. Z atmosfery na swoim wydziale jest zadowolona. Urszula Orłowska, przedstawicielka Wydziału Radia i Telewizji, z uznaniem mówi o ludziach swojej szkoły: dają szansę własnego rozwoju, gdy do najważniejszych rzeczy trzeba dochodzić samemu. Twórcza krytyka nie niszczy, ale pozwala na rozwój - dodaje absolwentka.

czego uczyć

Przesłanie o konieczności wyszukiwania wśród wartości współczesnego świata tego, co humanistyczne i co humanizm buduje, przekazał zebranym JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Głos z drugiej strony - absolwenta uczelni, który kilka niemal lat od zakończenia studiów wiele już w życiu zawodowym osiągnął - zabrał Michał Wójcik, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

myśląc o uczelni

To właśnie w swoich absolwentach, zwłaszcza tych najlepszych,

Rodziny i przyjaciele wyróżnionych absolwentów oraz zaproszeni goście
Rodziny i przyjaciele wyróżnionych
absolwentów oraz zaproszeni goście
Uniwersytet widzi szansę przedłużenia swojej misji, swojej działalności na różnych poziomach życia człowieka. Absolwent, który z dumą wspominać będzie swą uczelnię, wspomnienie to dumne przenosząc na płaszczyznę rodzinną, towarzyską, zawodową, jest tym, co uczelnia ma bezcennego. Wartość uniwersytetu mierzona nie w osobach, doktoratach i komputerach, ale atrybutach niewymiernych: szacunku, zaufaniu i oddaniu konkretnych osób, to jedna z najstarszych jego wartości.

miejsce na lata

Wręczając dyplomy przedstawicielom kolejnych uniwersyteckich wydziałów JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ, zadawali absolwentom pytania o pracę, studia, dalsze plany zawodowe. I jak co roku okazuje się, że ci, którzy kończą studia z najlepszymi wynikami, nie napotykają problemów na rynku pracy. Wielu z nich zostaje na studiach podyplomowych i doktoranckich. z Uniwersytetem wiążąc dalszą część swojego życia. Uczelnia współczesna zaś to ta, która troszczy się o swoich aktualnych oraz byłych przedstawicieli. Uczelnią współczesną jest - i chce być - Uniwersytet Śląski.

MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier

Wśród najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego roku akademickiego 2002/2003 znaleźli się:

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: Katarzyna Anna Duda, Katarzyna Teresa Duda, Dominika Stygar, Anna Wisełka, Tomasz Szprycha, Maciej Tarnowski

z Wydziału Filologicznego: Anna Augustyniak, Marta Bojda, Barbara Bugdoł, Aleksandra Cofała, Sylwia Doktór, Monika Fryczkowska, Ilona Gnacy, Ilona Hojka, Natalia Kucypera, Agnieszka Kukulska, Monika Kuśmierek, Patrycja Lesińska, Anna Madejska, Agnieszka Pastucha-Blin, Jolanta Piwowarczyk, Paulina Pycia, Agnieszka Sośniecka, Zdzisław Szubert

z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii: Barbara Przebieracz, Włodzimierz Fechner, Radosław Wieczorek

z Wydziału Nauk Społecznych: Agnieszka Gros, Maja Jągowska, Marzena Pańszczyk, Patrycja Szewczyk, Robert Pyka, Radosław Wróbel

z Wydziału Nauk o Ziemi: Anna Błaszczyk, Magdalena Iskrzycka, Agnieszka Pawlik, Anna Pypłacz, Katarzyna Sutkowska, Iwona Stan, Anna Tudyka

z Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Anna Andrzejczak, Aleksandra Białas, Katarzyna Bieńko, Aleksandra Głowacz, Agata Koszek, Maciej Bernasiewicz

z Wydziału Prawa i Administracji: Anna Czekaj, Marzena Majdak, Gabriela Rączka, Anna Sołtysiak, Izabela Zielińska, Agnieszka Żydek, Aleksander Witosz, Kamil Żurek

z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego: Urszula Orłowska

z Wydziału Techniki: Dorota Foryś, Joanna Skrzypek

z Wydziału Teologicznego: Szymon Kiera, Rafał Lar, Marcin Wierzbicki

z Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze: Joanna Jankowska, Tomasz Osiecki

Wszystkim absolwentom składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy im powodzenia w życiu zawodowym!

Autorzy: Małgorzata Krasuska-Korzeniec, Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec