Międzynarodowa konferencja o cieczach złożonych

Międzynarodowa konferencja ARW NATO Nonlinear dielectric phenomena in complex liquids (Nieliniowe zjawiska dielektryczne w cieczach złożonych), organizowana przez Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy Akademii Niskich Temperatur w Odessie (Ukraina) odbędzie się w Ustroniu Śląskim w dniach od 10 do 14 maja.

Tematyka konferencji dotyczy jednego z najważniejszych kierunków współczesnej fizyki fazy skondensowanej i inżynierii materiałowej, jakim są ciecze złożone. Badane są nowe możliwości poznania materiałów stanowiących bazę mas plastycznych, żywic syntetycznych, żywności, kosmetyków, displejów, smarów oraz materii ożywionej. Środki finansowe na zorganizowanie konferencji pochodzą z grantów Biura ds. Badań Naukowych i Środowiska NATO. Głównym organizatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest prof. dr hab. Sylwester Rzoska z Zakładu Fizyki Molekularnej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://uranos.cto.us.edu.pl/~arwnlin/