- by zapełnić rubrykę "doświadczenie zawodowe"…

PRAKTYKI 2003

Najciekawsze programy praktyk, poradnik "jak znaleźć praktykę i gdzie" oraz Career Manager - to najważniejsze elementy przewodnika Praktyki 2003, który ukaże się już w marcu.

To już kolejna edycja przewodnika. Czytelnicy będą mogli zapoznać się z ofertami praktyk - wakacyjnych, ale nie tylko - w kilkunastu znanych, międzynarodowych i krajowych firmach. W tym roku prezentują się w nim m.in. banki: Handlowy, Millenium, BPH PBK oraz firmy konsultingowe i audytorskie: Ernst&Young, ProcewaterhouseCoopers, Business Consulting Group, McKinsey, a także firmy FMCG: Masterfood Polska, Nestle, Grupa Żywiec i Unilever.

W przewodniku wydanym przez firmę Communication Partners, właściciela najbardziej znanego serwisu pracy, kariery i edukacji - Pracuj.pl, znajduje się również narzędzie pomagające zaplanować swoją przyszłość zawodową i ocenić swój potencjał. - Pracując z Career Managerem łatwiej można ocenić swoje silne i słabe strony oraz zbadać swoje kompetencje - mówi Oksana Krzyżowska, współtwórca Career Managera - To naprawdę niezbędne w planowaniu kariery zawodowej.

W przewodniku Praktyki 2003 znajdują

okładka
się również artykuły informacyjno-poradnikowe: jak szukać praktyki studenckiej, czy warto pracować za darmo, jak zmienić praktykę w ofertę stałej pracy, co absolwentom oferuje państwo, jakie są możliwości stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli i inne. Praktyki 2003 to najlepszy przewodnik po rynku praktyk przeznaczony dla studentów wyższych uczelni, którzy poważnie myślą o swoim rozwoju zawodowym i nie chcą po zakończeniu nauki mieć pustej rubryki "doświadczenie zawodowe" w swoim życiorysie.

Przewodnik będzie bezpłatnie dystrybuowany na uczelniach wyższych poprzez organizacje studenckie: AIESEC, ELSA i BEST a także biura karier.