Cieszmy się w Wiedniu

Uroczyste otwarcie wystawy fotografii

Z zainteresowaniem oglądano film video dokumentujący ubiegłoroczną letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej
Z zainteresowaniem oglądano film video dokumentujący
ubiegłoroczną letnią szkołę języka, literatury
i kultury polskiej
z letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej oraz kolegium polsko-austriackiego (kursów organizowanych w sierpniu przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie) odbyło się 6 marca w wiedeńskiej "Galerie auf der Pawlatsche". Wystawiane fotografie wykonali uczestnicy tych kursów z Austrii, Polski, Japonii, Kanady, Czech, Włoch. Organizatorem imprezy był Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedenskiego przy współpracy Szkoły.

Instytut Slawistyki reprezentowała dr Liliana Madelska -

Wernizaż wystawy, od lewej: Ewa Belowska (Politechnika Wroclawska), Katarzyna Kainacher (była studentka kolegium, obecnie nauczycielka w szkole polskiej przy Ambasadzie w Wiedniu), Grażyna Balkowska (Politechnika Wroclawska)
Wernizaż wystawy, od lewej: Ewa Belowska
(Politechnika Wroclawska), Katarzyna Kainacher (była
studentka kolegium, obecnie nauczycielka w szkole
polskiej przy Ambasadzie w Wiedniu), Grażyna Balkowska
(Politechnika Wroclawska)
koordynator kolegium polsko-austriackiego ze strony austriackiej, Szkołę - dr Jolanta Tambor i dr Agnieszka Szol. Na otwarcie przybyli znakomici goście. Tuż przed 19.00 pojawiła się Pani Ambasador RP w Wiedniu, prof. dr hab. Irena Lipowicz, w towarzystwie Konsula Generalnego RP oraz Naczelnika Wydziału Konsularnego. Pani Ambasador, zanim objęła tę zaszczytną funkcję, pracowała jako profesor na Wydziale Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. Spotkanie z nią przy takiej okazji było dla nas tym milsze. Zapewne i dla Pani Ambasador stanowiło ono wyjątkowy punkt w dyplomatycznym programie, skoro obiecała - jeśli tylko wyrażą na to zgodę zwierzchnicy z MSZ - spotkanie z naszymi studentami w sierpniu następnego roku. Bardzo nas ucieszyły swoim przybyciem Panie Grażyna Balkowska i Ewa Belowska ze Studium Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej. Obie Panie reprezentowały Wrocław podczas odbywających się równolegle z naszą wystawą Międzynarodowych Targów Edukacyjnych BeSt 2003. Tym cenniejsze więc, iż po całym dniu Targowych trudów Panie zechciały wraz z nami święcić tryumf, jakim okazała się wystawa i tym samym letnia oferta Uniwersytetu Śląskiego. Niezwykle miłymi - a licznie przybyłymi - byli też studenci z poprzednich kolegiów z lat 1996-99. Paul Grohmann obiecał kolejny przyjazd do cieszyńskiej Filii UŚ. Kasia (teraz już) Kainacher, która na kolegium znalazła swego austriackiego męża, jest obecnie nauczycielką w polskiej szkole w Wiedniu. Między swoim kolegium a małżeństwem Kasia ukończyła w Szkole Podyplomowe Studium Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, co bardzo teraz pomaga jej w pracy.

Jury konkursu stanowili: dr Joanna Ziemska

Wicedyrektor SJiKP dr Jolanta Tambor przekazuje zwycięzcom konkursu najserdeczniejsze gratulacje. Wszystkim po kolei: Elke Platzer (bezpośrednio), Nicole Kanter i Kornelii Kopf
Wicedyrektor SJiKP dr Jolanta Tambor przekazuje
zwycięzcom konkursu najserdeczniejsze gratulacje.
Wszystkim po kolei: Elke Platzer (bezpośrednio),
Nicole Kanter i Kornelii Kopf
z Instytutu Tłumaczy Uniwersytetu Wiedeńskiego, Philipp Hoffeneder - student ubiegłorocznego kolegium oraz Mateusz Madelski, syn pani koordynator, który studiuje fotografię artystyczną w Londynie. Werdyktem jury I nagrodę i tym samym zaproszenie w następnym roku do Cieszyna oraz wspaniałe albumy o Śląsku zdobyła grupa austriackich fotografek "El Konibe" (czyli: El jak Elke Platzer, Ko jako Kornelia Kopf, Ni jak Nicole Kanter i Be jak Beata Ledóchowski). Natomiast specjalne wyróżnienie za niezwykle interesujące ukazanie "młodego i starego Cieszyna" uzyskał Łukasz Dłubis, student III roku fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Dodatkowe wyrożnienie za wrażenie artystyczne otrzymał Kyoichi Numata z Japonii. Dodatkowe nagrody postanowiły przyznać reprezentantki Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ - jedną za najpiękniejszą realizację hasła "Cieszmy się w Cieszynie", które było hasłem przewodnim konkursu i wystawy dla Moniki Mielczarek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i - za znalezienie najkrótszej drogi do Polski wiodącej przez Cieszyn - dla Colette Ladan z Kanady (obecnie nauczycielki języka angielskiego w Ciechanowie). Nagrody książkowe ufundowały: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, warszawskie wydawnictwo EX LIBRIS oraz Instytut Języka Polskiego UŚ.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ