Sekty

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie diecezji bielsko-żywieckiej, Rada Samorządu Studenckiego cieszyńskiej Filii UŚ i studenci V roku edukacji religijnej

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej:
SEKTY I NOWE RUCHY RELIGIJNE,
która odbędzie się 29 kwietnia w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Ramowy plan obrad:

9.00 otwarcie konferencji
9:15 ks. Marek Studencki: Sekty w katolickim nauczaniu katechetycznym
9:35 dr Jacek Grzywa: Sekty w ujęciu psychologii i socjologii
10:00 ks. prof. Andrzej Zwoliński: Samoobrona przed sektami
10:40-11.00 dyskusja
11:20 dr Zenon Gajdzica: Pedagogika specjalna a sekty
11:40 ks. dr Marek Uglorz: Sekty w nauczaniu ewangelickim
12:00 ks. prof. Józef Kiedos: Kiedy chrześcijaństwo zwane było sektą
12:20-12.40 dyskusja
14:00 Dariusz Pietrek: Psychologiczne metody werbunku do sekt
14:40 ks. dr hab. Józef Budniak: Ekumenia a nowe ruchy religijne
15:00 dyskusja
15:20 warsztaty (prowadzi Dariusz Pietrek)
16:00 zakończenie konferencji

Szczegółowe informacje:

Janusz Mendera - Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego Filii UŚ w Cieszynie, tel.: (0...33) 8546 241