w stronę psychiatrii humanistycznej

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, działające przy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, jest organizatorem konferencji naukowej, która odbędzie się 11 kwietnia. W spotkaniu udział weźmie prof. Kazimierz Jankowski - prekursor w dziedzinie psychiatrii humanistycznej, wybitny specjalista w zakresie rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Od 1979 przebywa w Stanach Zjednoczonych. Obecnie współpracuje z ośrodkami naukowymi w USA i w Polsce. Patronat honorowy nad projektem objął Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Stanisław Juszczyk.

Prof. Jankowski jest autorem licznych publikacji oraz książek z zakresu psychologii i psychiatrii, między innymi: Przełom w psychologii oraz Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej - 20 lat później, gdzie stara się odpowiedzieć na pytania czym jest choroba psychiczna, czy psychoterapia jest "dobra na wszystko" oraz jaką rolę odgrywa psycholog w psychiatrii. Ponadto prof. Jankowski zajmował się problemami narkomanii oraz ruchem hippisowskim. Wynikiem badań w tej dziedzinie były książki: Mój Śambhala i Hippisi. W poszukiwaniu ziemi obiecanej (uaktualnione, rozszerzone wydanie książki z 1972 r. ukazało się w kwietniu 2003 roku). Ostatnia pozycja to kultowa książka początku lat siedemdziesiątych. Autor poddał wnikliwej analizie przemiany społeczne i kulturowe, jakie przyniósł ruch hippisowski. To doświadczenia z rocznej pracy terenowej w amerykańskich komunach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Autor dodał nowy rozdział, podsumowujący z perspektywy lat przeobrażenia stające się udziałem hippisów i ich miejsce we współczesnym społeczeństwie.

Ramowy program konferencji:

sala wykładowa WPiPs przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach,
9.00-9.10 przywitanie gości i otwarcie konferencji,
9.10-11.00 prof. Kazimierz Jankowski: wykład otwarty na temat psychoterapii poznawczej,
11.00-12.00 dyskusja;

sala wykładowa WNS przy ul. Bankowa 11 w Katowicach,
16.00 prof. Kazimierz Jankowski: wykład dotyczący ruchu hippisowskiego oraz prezentacja książki Hippisi. W poszukiwaniu ziemi obiecanej. Spotkanie zakończy dyskusja.