Debata europejska

Posłanka na Sejm RP Barbara Blida jest pomysłodawczynią powszechnej, internetowej DEBATY EUROPEJSKIEJ - Chociaż sondaże nie nastręczają obaw, co do wyników referendum, to nie można nie zauważyć, iż niektóre partie polityczne, grupy społeczne - posługując się populistycznymi hasłami, próbują stworzyć obraz Unii Europejskiej, jawiącej się jako zagrożenie wszystkiego, co narodowe, tradycyjne, nasze polskie. Dlatego też nie można zaprzestać informowania obywateli o Unii. Patronat honorowy nad inicjatywą Pani Poseł zgodził się objąć JM Rektor UŚ prof. Janusz Janeczek.

Propozycja skierowana jest przede wszystkim do skomputeryzowanych mieszkańców Śląska i Zagłębia. Inicjatywa powinna pomóc w rozwiewaniu niewiedzy, będącej częstą przyczyną obaw, lęków i stereotypów, związanych z procesem wstępowania Polski do Unii Europejskiej. Celem Debaty jest przekonanie niezdecydowanych - na drodze dyskusji z prawdziwego zdarzenia, polemiki charakteryzującej się rzeczową, merytoryczną wymianą argumentów, poglądów i zdań - do wzięcia udziału w referendum akcesyjnym (zaplanowanym na 8 czerwca) i oddania głosu na "tak". W zamyśle pomysłodawców tylko spotkanie różnych punktów widzenia i rozmowa mogą stać się impulsem do myślenia o UE jako naszym wspólnym przyszłym "domu", w którym to pojęciu mieści się także praca, rozwój gospodarczy, postęp techniczny, wysoki poziom kształcenia, dobre warunki życiowe.

DEBATA EUROPEJSKA będzie toczyła się stronie internetowej: www.blida.pl, na której zamieszczone zostaną wszystkie wypowiedzi przesłane na skrzynkę e-mailową: biuro@blida.pl lub debataeuropejska@blida.pl Właśnie przez Internet, który jest przykładem postępu informacyjnego, najpełniejszym i najszybszym środkiem komunikowania się, będzie prowadzona dyskusja - wyjaśnia swoją decyzję Barbara Blida. Wątpliwości, które pojawią się w trakcie wymiany zdań na stronie internetowej, będą wyjaśniane przy udziale stałych doradców z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.

Polemika zakończy się 19 maja konferencją, zorganizowaną w auli im. Marka Sośniaka Wydziału Prawa i Administracji UŚ (początek o godz. 12.00). W sympozjum wezmą udział: Szef Biura ds. Referendum Europejskiego Sławomir Wiatr, Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych prof. Genowefa Grabowska, Dziekan WPiA prof. Kazimierz Zgryzek oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Alicja Syguła. Zaproszenia skierowane zostały także do Ministra Koordynatora ds. Referendum Unijnego Lecha Nikolskiego oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej Józefa Oleksego.

Tymczasem już 4 kwietnia Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza na - organizowane w ramach DEBATY EUROPEJSKIEJ - spotkanie z prof. Markiem Szczepańskim, ks. dr. Markiem Spyrą i pomysłodawczynią akcji Barbarą Blidą, które odbędzie się 4 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (początek o godz. 10.30). Do wzięcia udziału w dyskusji, która ma dotyczyć wszelkich aspektów integracji europejskiej, zaproszono również przedstawicieli studenckich kół naukowych.

red.