Kluwer E-Books

http://ebooks.kluweronline.com

Uniwersytet Śląski otrzymał do testowania na okres 30 dni (do 16 kwietnia 2003) zbiór ponad 450 książek w wersji elektronicznej wydawnictwa Kluwer Academic Publishers, zgrupowanych w 6 działach:
Biology&Medical Sciences
Chemistry
Computer Sciences&Electrical Engineering
Environmental&Plant Sciences
Physics&Materials Sciences
Social&Behavioral Sciences

Aby móc skorzystać z tych zbiorów opcją "Download" uruchamiamy proces pobierania tekstu wybranej książki, za pomocą programu Adobe Acrobat e-Book Reader, który powinien zostać w tym celu wcześniej zainstalowany (do pobrania ze strony domowej BUŚ: http://www.bg.us.edu.pl - pod: "Bazy danych").

Przy pierwszym uruchomieniu bazy należy w opcji "Book Receive" kliknąć "Certify", co uruchomi proces pobierania plików. Opcja "Read" udostępnia tekst.

Każda książka opatrzona jest notą DRM Rights (Digital Rights Management), określającą ilość dozwolonego tekstu do kopiowania, czas dostępu i inne ograniczenia wynikające z praw autora i wydawcy.

Zapytania i opinie prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, tel.: 359 17 45, e-mail: bgoin@bg.us.edu.pl