Apel Białowieski

Ostatnie posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (22 lutego, Białowieża) stało się dla najwyższych władz wszystkich uniwersytetów oraz rektora Papieskiej Akademii Teologicznej pretekstem do wystosowania apelu, zachęcającego do udziału w czerwcowym referendum akcesyjnym do UE, którego adresatem są studenci wszystkich polskich uczelni wyższych. Poniżej publikujemy treść dokumentu.

Rektorzy Uniwersytetów Polskich zwracają się do studentów wszystkich uczelni polskich z apelem o wzięcie udziału w referendum europejskim. W przyszłej integracji z Unią Europejską upatrujemy wielką szansę dla naszego kraju, dla polskiej nauki, dla młodych pokoleń Polaków. Niech każdy student stara się zachęcić niezdecydowanych do udziału w tak ważnym dla przyszłości Polski referendum. Uczelnie już uczestniczą w strukturach europejskich. Pomóżmy innym skorzystać z dobrodziejstw wspólnej przestrzeni europejskiej.

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk
Przewodniczący KRUP
Rektor UMCS

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc
Wiceprzewodniczący KRUP
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Wiceprzewodniczący KRUP
Rektor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prof. dr hab. Piotr Węgleński
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prof. dr hab. Zdzisław Latajka
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Bp. prof. dr hab. Tadeusz Pieronek
Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Andrzej Ceynowa
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Wiesław Puś
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Janusz Janeczek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Józef Musielok
Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Marek Gębczyński
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Michał Kisielewicz
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Jerzy Błażejewski
Przewdoniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Stefan Jaruga
Dyrektor Centrum Informacji Europejskiej UAM
Honorowy Przewdoniczący KRUP