Drzwi Otwarte w Cieszynie

We wtorek 18 marca odbyła się kolejny raz organizowana raz do roku impreza: Drzwi Otwarte Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, adresowana do uczniów ostatnich klas szkół średnich zainteresowanych cieszyńską ofertą edukacyjną naszej uczelni. Pierwszą z atrakcji dnia był wykład prof. dr. hab. Henryka Zimonia SVD pt. "Rytuał pochówkowe u ludów Konkonba z północnej Ghany", który rozpoczął się o godzinie 9.30.

Część oficjalna odbyła się w auli budynku głównego Filii.

Hańderek 2003
Wszystkich zgromadzonych przywitał w imieniu organizatora, czyli Rady Samorządu Studenckiego, jej przewodniczący Janusz Mendera. Potem, w imieniu Pani Prorektor ds. Filii prof. Haliny Rusek, głos zabrał prof. Zygmunt Kłodnicki, Zastępca Dyrektora Kolegium Polskiego Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze ds. Etnologii, który z racji pełnionych obowiązków przybliżył też kierunek etnologiczny. Scharakteryzowania Międzynarodowej Szkoły podjął się jej Dyrektor - prof. Andrzej Wójtowicz. Wydział Artystyczny reprezentowany był przez dwóch przedstawicieli: dr. Henryka Fojcika - Zastępcę Dyrektora Instytutu Sztuki i adi. II st. Wiesława Cienciałę - Dyrektora Instytutu Muzyki. Magdalena Bełza z Rady Samorządu Studenckiego przedstawiła kandydatom informacje dotyczące zakwaterowania i pomocy materialnej. Cześć oficjalna zakończyła się wystąpieniami przedstawicieli kół naukowych, Duszpasterstwa Akademickiego i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego.

W ciągu dnia kandydaci na studia mieli okazję porozmawiać ze studentami i zaopatrzyć się w przygotowane przy stanowiskach ulotki informacyjne. Poszukiwana atrakcją okazała się możliwość dołączenia do grup wykładowych i uczestniczenia w wykładach uniwersyteckich. Przedstawiciele Wydziału Artystycznego oprowadzali kandydatów po pracowniach i salach ćwiczeniowych. O godzinie 13.00 rozpoczął się połączony z warsztatami wykład, prowadzony przez przedstawiciela Komendy Policji, który dotyczył profilaktyki antynarkotykowej. Jedną z organizacji działających na terenie Filii jest Akademicki Związek Sportowy, który - aby się zaprezentować - przeprowadził popis walk AIKIDO.

Impreza przyciągnęła około dwustu osób. Należy tylko żałować, że z przyczyn niezależnych od organizatora nie udało się niestety wydrukować na czas plakatów promocyjnych. Dzień Otwartych Drzwi cieszyńskiej Filii UŚ zapowiadany był w rozgłośniach radiowych naszego rejonu, a wszystkie szkoły powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego otrzymały indywidualne informacje o tej inicjatywie. Spóźnialskich i niedoinformowanych, a wciąż ciekawych specyfiki studiów w Cieszynie, zapraszamy do indywidualnych kontaktów z Radą Samorządu Studenckiego Filii.

Autorzy: Janusz Mendera