Drzwi Otwarte Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uczelniania Rada Samorządu Studenckiego zaprasza do wzięcia udziału w akcji: Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu Śląskiego, którą zaplanowano na 14 kwietnia.

Od rana do popołudnia uczniowie ostatnich klas szkół średnich będą mieli okazję spotkać się ze studentami uczelni, którzy opowiedzą o zasadach i warunkach przyjęć na studia, o znanych i nowych kierunkach i specjalnościach studiów na poszczególnych wydziałach. Młodzi goście będą mogli uzyskać "z pierwszej ręki" dokładne informacje o profilu każdej z jednostek kształceniowych uniwersytetu, realizowanych programach i organizacji nauczania. Zaprezentują się studenckie koła naukowe oraz działające przy uczelni stowarzyszenia i organizacje.

Atrakcje Dnia skupione będą na terenie uczelnianego kampusu przy ulicach: Bankowej i Uniwersyteckiej w Katowicach (Rektorat, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Fizyki). Uroczyste otwarcie imprezy odbędzie się w auli im. Kazimierza Popiołka na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych. Szczegółowe informacje: Magdalena Jaworska, tel.: 502 211 766, e-mail: lena_j@wp.pl

Planowane rozmieszczenie stoisk:

Rektorat (aula im. K. Lepszego)

 • Wydział Filologiczny (filologia polska, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia angielska, romańska, włoska, germańska, rosyjska, słowiańska, klasyczna, iberystyka)
 • Kolegium Języka Biznesu
 • Filia UŚ w Cieszynie
 • Wydział Radia i Telewizji
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Prawa i Administracji

Rektorat (parter)

 • AEGEE
 • NZS
 • ZSP
 • studenci niepełnosprawni
 • AZS
 • Dział Spraw Studenckich
 • Dział Nauczania

 • Budynek Wydziału Nauk Społecznych:

 • WNS (historia, filozofia, socjologia, praca socjalna, politologia)
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Teologiczny
 • Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
 • Szkoła Zarządzania

 • Budynek Instytutu Fizyki:

 • fizyka, matematyka, chemia
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 • Wydział Techniki