Stopnie i tytuły naukowe - Kwiecień 2003

Habilitacje:

Wydział Filologiczny

Dr hab. Edward RÓŻYCKI

Dr hab. Dariusz ROTT

Doktoraty:

Wydział Techniki

Dr Bożena BIERSKA