Targi Edukacji w Rybniku

W dniach 18-20 marca w Rybnickim Zespole Szkół Wyższych, który tworzą ośrodki Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej, odbyły się Targi Edukacji, które miały na celu zapoznać i zachęcić do podjęcia studiów w Rybniku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, przed którymi stoi wybór dalszej drogi kształcenia.

Targi Edukacji organizowane są już od trzech lat

Zainteresowani kształceniem w rybnickim Zespole Szkół Wyższych znaleźli odpowiedzi na swoje liczne pytania i wątpliwości
Zainteresowani kształceniem w rybnickim Zespole Szkół
Wyższych znaleźli odpowiedzi na swoje liczne pytania
i wątpliwości
przez Fundację Ekoterm Silesia, która wraz z władzami Rybnika i sprzyjającymi środowiskami biznesu prowadzi kilka inicjatyw, związanych z Zespołem Szkół Wyższych, który spełnia wiele ważnych dla rozwoju miasta i regionu funkcji. Dla około 4000 młodych ludzi jest miejscem zdobywania wyższego wykształcenia. Stanowi również centrum, gdzie animowany jest rozwój kulturalny i pogłębiana wiedza wszystkich chętnych.

W czasie Targów odbywały się prezentacje uczelni,

O polszczyźnie w Europie i Europie w polszczyźnie opowiada prof. Jan Miodek
O polszczyźnie w Europie i Europie w polszczyźnie
opowiada prof. Jan Miodeki
prowadzone przez pracowników naukowych, pracowników administracyjnych i studentów, którzy jednocześnie zapoznawali młodzież szkół ponadgimnazjalnych z systemem kształcenia i rekrutacji na uruchomionych przez poszczególne uczelnie kierunkach. W Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku prowadzonych jest 8 kierunków studiów: filozofia, historia, politologia, socjologia (Wydział Nauk Społecznych), filologia polska, filologia angielska w zakresie kultury i literatury brytyjskiej i amerykańskiej, język francuski (Wydział Filologicznym) oraz ekonofizyka (Wydział Matematyki Fizyki i Chemii). Są to studia dzienne, licencjackie (3-letnie).

Podczas Targów, w środę 19 marca odbył się piąty z cyklu wykład otwarty, na którym goszczono prof. dr. hab. Jana Miodka. Tematem wykładu była: "Polszczyzna w Europie, Europa w polszczyźnie". Wykład cieszył się wielkim zainteresowaniem przybyłej na Targi młodzieży oraz studentów. Aula w rybnickim Ośrodku Dydaktycznym UŚ była wypełniona po brzegi.

W rybnickim Zespole Szkół Wyższych nadal trwa - zainicjowany przez Fundację Ekoterm Silesia - comiesięczny cykl Wykładów Otwartych, dla studentów i wszystkich zainteresowanych. Dotychczas w Zespole gościli na przedstawiciele uczelni, a jednocześnie wielkie autorytety. Byli nimi: prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Bolesław Pochopień, prof. dr hab. Jan Wojtyła oraz prof. dr hab. Jan Składzień.

SYLWIA JAKUBIEC-STRZAŁA
Dziekanat Ośrodka Dydaktycznego UŚ w Rybniku