Stopnie i tytuły naukowe - Grudzień 2005

Doktoraty:  
Dr Sławomir PYTEL Wydział Nauk o Ziemi
Dr Agnieszka GRZELIŃSKA Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Jerzy KRÓL Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Beata BRUŚ Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Barbara SZPIKOWSKA-SROKA Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Chemii
Dr Michał BOŻEK Wydział Prawa i Administracji
   
Habilitacje:  
Dr hab. Maria KALCZYŃSKA Wydział Filologiczny
Dr hab. Anna TOKARSKA Wydział Filologiczny
Dr hab. Maciej SZARGOT Wydział Filologiczny

Ten artykuł pochodzi z wydania: