Ustroń, 14-17 września 2005

Konferencja Mapping Space(s)

W dniach 14-17 września br. odbyła się w Ustroniu międzynarodowa konferencja Mapping Space(s): Memory, Place, Locality ("Kartografie przestrzeni: pamięć, miejsce, lokalność"). Konferencja ta była kolejną z tego rodzaju imprez organizowanych corocznie przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej w Sosnowcu. Tegoroczna zgromadziła ponad 60 uczestników, z czego ponad połowę stanowili goście z ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą.

Tradycyjnie już konferencje ustroniowe są okazją do interdyscyplinarnego namysłu nad problemami nurtującymi szeroko pojętą humanistykę. W przeszłości tematyka obejmowała, między innymi, exile (wygnanie, uchodźstwo, wypędzenie; 1998), dylematy wielokulturowości (2002) i politycznej poprawności (2004). Propozycja podjęcia w tym roku problematyki przestrzeni zrodziła się z przekonania organizatorów, iż pamięć i miejsce to nieodłączne składowe tożsamości kulturowej tak w wymiarze indywidualnym jak i ponadindywidualnym (np. narodowym, etnicznym itd.). Przeświadczenie to znalazło potwierdzenie zarówno w ilości zgłoszonych referatów jak i w różnorodności zaprezentowanych w nich podejść, stanowisk, metodologii, itp.

Problematyka konferencji Mapping Space(s) została rozbita na szereg bloków tematycznych, takich jak: Literary Mappings (Topografie literackie), (Dis)Locations of Identity (Miejsca i przemieszczenia tożsamości), Urban Stories (Opowieści miejskie), (Re)Constructions of Memory (Rekonstrukcje pamięci), Crossing the Boundaries (Przekraczanie granic), Cartographies of Change (Kartografie zmian), Exploring Spaces (Odkrywanie przestrzeni), (De)Tours (Drogi i bezdroża), Gender, Body, Space (Płeć, ciało, przestrzeń), Space(s) of Art (Przestrzenie sztuki), Reading Landscapes (Odczytywanie krajobrazu), The Local/The Regional (To co lokalne, to co regionalne), National Retrospects (Retrospekcje narodowe), Space Visualized (Przestrzeń unaoczniona). Gościem honorowym konferencji był profesor John Stotesbury z Uniwersytetu Joensuu (Finlandia), który rozpoczął obrady odczytem Diaspora and the Fictionalization of Memory (Diaspora i fikcjonalizacja pamięci).

Zgodnie z utrwaloną już w Instytucie praktyką, uczestnikom konferencji zaproponowano publikację referatów w tomach pokonferencyjnych oraz czasopiśmie naukowym Instytutu Er(r)go.

Agnieszka Gołda-Derejczyk
Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej

Ten artykuł pochodzi z wydania: