China Education EXPO 2005

Uniwersytet Śląski na targach edukacyjnych

Uniwersytet Śląski uczestniczył w China International Forum on Education and China Education EXPO 2005, które odbyło się w Pekinie w dniach 15-16 października 2005. Wyjazd był zrealizowany w ramach realizacji projektu "Study in Poland" zainicjowanego przez KRASP - Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną "Perspektywy". W projekcie uczestniczyło 36 szkół wyższych. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wzięli: Prorektor ds. Współpracy i Promocji prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Adam Kurzeja.

Pod pomnikiem Konfucjusza, znajdującym się na terenie Renmin University of China w Pekinie
Pod pomnikiem Konfucjusza, znajdującym się
na terenie Renmin University of China w Pekinie

Na targach China Education EXPO 2005 obecnych było 294 wystawców z 22 krajów świata. Uniwersytet Śląski po raz pierwszy zaprezentował ofertę podjęcia studiów w języku angielskim na kilku swoich kierunkach. Oferta edukacyjna naszej Uczelni cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Rozdano 500 sztuk ulotek w języku chińskim, 100 prospektusów oraz 200 płyt CD z elektroniczną prezentacją prospektusa Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie trwania targów zaobserwowano zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną wśród kilku grup osób.

Polskie stoisko odwiedził były premier - pan Grzegorz Kołodko
Polskie stoisko odwiedził były premier
- pan Grzegorz Kołodko

Pierwszymi byli indywidualni studenci albo kandydaci na studentów, którzy chcieli zapoznać się z możliwością podjęcia studiów w Polsce. Najwięcej pytań dotyczyło języka wykładowego; interesowano się też poziomem oferowanych studiów - czy są uznawane międzynarodowo, poziomem życia, opłatami za studia. Zdarzały się przypadki, że studenci przychodzili razem ze swoimi rodzicami. Kolejną grupą zainteresowanych, wartą odnotowania, byli agenci, którzy oferowali rekrutację studentów chińskich w zamian za prowizję. W czasie targów nawiązano kilka obiecujących kontaktów.

Prezentacje oferty edukacyjnej uniwersytetów uczestniczących w projekcie 'Study in Poland' podczas wizyty w Foreign Language Teaching University w Pekinie
Prezentacje oferty edukacyjnej uniwersytetów
uczestniczących w projekcie "Study in Poland"
podczas wizyty w Foreign Language Teaching
University w Pekinie

Uczestnicy projektu "Study in Poland" spotkali się z ambasadorem RP w Pekinie panem Krzysztofem Szumskim oraz konsulami RP panami: Sylwestrem Szafranem, Konsulem Generalnym w Shanghaju; Ryszardem Potockim, Konsulem Generalnym w Hong Kongu; Piotrem Sławińskim, Konsulem Generalnym w Kantonie; Piotrem Starzyńskim, Konsulem Generalnym w Pekinie. W trakcie spotkania uniwersytety dokonały prezentacji swoich uczelni oraz przedstawiły propozycje uściślenia współpracy z placówkami dyplomatycznymi w Chinach. Wśród propozycji dominowały oczekiwania pomocy za strony placówek dyplomatycznych w realizacji projektu "Study in Poland", szczególnie w zakresie określenia wiarygodności rekruterów. Przedstawiciele służby dyplomatycznej wskazywali na zwrócenie szczególnej uwagi na skomplikowany system edukacyjny na poziomie średnim uprawniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w Chinach.

Wizyta studentów Slawistyki, Uniwersytetu Foreign Language Teaching University w Ambasadzie Polskiej w Pekinie
Wizyta studentów Slawistyki, Uniwersytetu
Foreign Language Teaching University
w Ambasadzie Polskiej w Pekinie

Grupa uczestników projektu "Study in Poland" odwiedziła kilka uniwersytetów w Pekinie. Na University of Foreign Language Studies, Beijing (który jest nam od kilku miesięcy nieco bliższy, ze względu na fakt, że lektorem języka polskiego jest tam były pracownik Uniwersytetu Śląskiego dr Jagna Malejka) uczestnicy spotkania przestawili swoją ofertę edukacyjną. Ofertę Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowała prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik. Kolejnym Uniwersytetem był Renmin University of China. Delegacja uczelni polskich została przyjęta przez Wiceprezydenta Chen Yulu oraz osoby towarzyszące. W trakcie spotkania, po przedstawieniu obu stron, omówiono możliwości współpracy pomiędzy uniwersytetami.

Jeden z najnowszych okazów architektonicznych Pekinu, zadziwiających turystów swoja oryginalnością
Jeden z najnowszych okazów architektonicznych Pekinu,
zadziwiających turystów swoja oryginalnością

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie Uniwersytetów polskich w zakresie pozyskiwania i rekrutacji studentów zagranicznych w tym z Chin, przedstawiciele Uniwersytetów uczestniczących w projekcie "Study in Poland" opracowali zestaw postulatów, w formie deklaracji, których spełnienie jest niezbędne do dalszego rozwoju projektu. Dokument jest znany jako Deklaracja Chińska. Postulaty zawarte w Deklaracji opisują przeszkody w uczestnictwie w międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz podają warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju usług edukacyjnych Uniwersytetów polskich za granicą. Autorzy Deklaracji są zgodni, że bez wsparcia Państwa Polskiego, służb dyplomatycznych Ministerstw Edukacji i Spraw Zagranicznych nie będzie możliwy rozwój umiędzynarodowienia uczelni. Deklaracja, uzgodniona z partnerami i podpisana przez uczestników projektu, będzie przekazana odpowiednim organom władzy państwowej.

Tradycyjna brama do Hutongu, wprowadzająca do dawnych miejskich dzielnic chińskich
Tradycyjna brama do Hutongu, wprowadzająca
do dawnych miejskich dzielnic chińskich

ADAM KURZEJA

Autorzy: Adam Kurzeja
Ten artykuł pochodzi z wydania: