Skopje czeka na wykłady z polskiej literatury

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem im. św. św. Cyryla i Metodego w Skopju w Macedonii była kiedyś bardzo ożywiona. Jednak różne czynniki (w tym w dużej mierze działania wojenne na terenach byłej Jugosławii) spowodowały, że w ostatnich latach ograniczała się ona właściwie do wymiany studentów w ramach letnich szkół. Kilkoro polskich macedonistów jechało latem do Ohrydu, gdzie skopijski Uniwersytet lokuje swą letnią szkołę i z kolei kilkoro polonistów ze Skopja przyjeżdżało do Cieszyna, by uczestniczyć w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej.

Studenci wracali z Cieszyna do Skopja bardzo zadowoleni

Dr Jolanta Tambor, zastępcca dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Dr Jolanta Tambor, zastępcca dyrektora
Szkoły Języka i Kultury Polskiej
i pełni nowego zapału do nauki języka polskiego. To m.in. spowodowało, że władze polonistyki w Uniwersytecie im. św. św. Cyryla i Metodego, zaczęły myśleć o zintensyfikowaniu współpracy. Okazji po temu było wiele. Od ubiegłego roku lektorką języka polskiego w Macedonii jest absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego UŚ Olga Soczyńska. Jest ogromnie lubiana przez swoich macedońskich studentów, którzy namawiają coraz większe rzesze swych kolegów, by zapisywali się na lektoraty języka polskiego i jechali na letnią szkolę do Uniwersytetu Śląskiego, skąd pochodzi ich nauczycielka. Szefową skopijskiej polonistyki jest prof. Milica Mirkulovska, która jako asystentka była uczestniczką pierwszego wakacyjnego kursu organizowanego w Cieszynie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jedną z asystentek jest Lidia Tanuszevska, uczestniczka letniej szkoły, a ostatnio międzynarodowej konferencji organizowanej przez Szkołę. Związków wiele.

Tak więc na zaproszenie tamtejszych polonistów w dniach

Studenci
2-6 listopada 2005 gościli w Skopju dr Jolanta Tambor i dr hab. Romuald Cudak. Wygłosili wykłady i przeprowadzili cykl seminariów o współczesnym języku polskim i współczesnej polskiej literaturze. Odbyli też serię spotkań z władzami dziekańskimi Wydziału Filologicznego i władzami rektorskimi Uniwersytetu im. św. św. Cyryla i Metodego, w czasie których rozmawiano o możliwościach odnowienia, rozszerzenia i zintensyfikowania dalszej współpracy między obiema uczelniami. Jedną z najpilniejszych potrzeb polonistyki w Skopju są cykliczne (2-3 razy w semestrze) tygodniowe cykle wykładów z polskiej literatury. Macedońscy studenci są bardzo zainteresowani polską literaturą, zresztą nie tylko współczesną, brak natomiast specjalistów, którzy mogliby te zajęcia poprowadzić. Wykłady dr. hab. R. Cudaka były dla nich przykładem takich zajęć. Wszyscy - i studenci, i pracownicy - żałowali, ze wizyta trwa tak krótko i nie może spotkań być więcej. Poloniści w Skopju są przekonani, że Uniwersytet Śląski zechce dopomóc im w rozwiązaniu tego palącego problemu i już w letnim semestrze odbędą się zajęcia z polskiej literatury współczesnej.

W czasie pobytu w Skopju pracownicy UŚ złożyli

Studenci
również wizytę w Macedońskiej Akademii Nauk i Umiejętności, w pracowni prowadzonej przez prof. Zuzannę Topolińską. A wyjątkową przyjemnością była kolacja w regionalnej macedońskiej restauracji, na którą zostali zaproszeni przez panią Profesor. Rozmowy toczyły się o Macedonii i o Polsce, o obu uczelniach, o kondycji polskiego i macedońskiego językoznawstwa i, oczywiście, o "żółtej gramatyce", której prof. Topolińska jest jedną ze współautorek.

Sobota przed powrotem do Polski pozwoliła polskim gościom zobaczyć przepiękne Jezioro Ohrydzkie, zwiedzić sam Ohryd i miejscowość o nazwie "Św. Naum" z przepiękną średniowieczną cerkwią z czasów uczniów św. św. Cyryla i Metodego, a także miasteczko Podgradec po albańskiej stronie jeziora. Gościnność Macedończyków jest ogromna. Chcą pokazać wszystko, co interesujące w ich kraju. W zamian od Polaków chcą wiedzy, wiedzy o Polsce, o polskiej kulturze. Skopje czeka więc już na wiosenne wykłady o polskiej literaturze.

JOLANTA TAMBOR

Autorzy: Jolanta Tambor, Foto: Z archiwum Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Ten artykuł pochodzi z wydania: