Kronika Uniwersytecka - Grudzień 2005

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 10 października 2005 r. nadał tytuł profesora nauk humanistycznych dr. hab. Robertowi Mrózkowi z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji i dr. hab. Krzysztofowi Wieczorkowi z Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbyła się w Warszawie.

"Będziecie moimi świadkami" - księga PAP dla uczelni

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek jest jedną z osób, które obdarowane zostały księgą Będziecie moimi świadkami, wydaną przez Polską Agencję Prasową, zawierającą 3200 tysięcy depesz i 1800 zdjęć relacjonujących ostatnie dni życia, śmierć i uroczystości pogrzebowe papieża Jana Pawła II. Księga, przekazana rektorom szkół wyższych prowadzących kierunki dziennikarskie i szefom głównych mediów oraz przedstawicielom hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce, zgodnie z życzeniem Rektora, będzie dostępna w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Jubileusz "Solidarności" na Uniwersytecie Śląskim

25 października odbyły się obchody 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Śląskim. Obchody rozpoczęła msza św. w intencji zmarłych członków związku. Następnie wszyscy zainteresowani członkowie społeczności akademickiej mogli wziąć udział w spotkaniach panelowych. Po południu odbyło się uroczyste spotkanie członków "Solidarności".

V Warsztaty Kształcenia na Odległość

19 i 20 października w Ustroniu-Jaszowcu odbyło się międzynarodowe spotkanie Distance Learning Workshop - The fifth International Meeting on New Technologies of E-learning Systems and Network Environments. Organizatorami spotkania byli: Centrum Technik Kształcenia na Odległość UŚ i Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki UŚ. Celem międzynarodowych warsztatów skupiających specjalistów z różnych ośrodków naukowych było przedstawienie stanu prac prowadzonych w ramach przyjętego przez Uczelnię systemu kształcenia na odległość. System ten realizowany jest przez Centrum Technik Kształcenia na Odległość pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Piechy z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Warsztaty były okazją do zaprezentowania wypracowanej struktury organizacyjnej i dostępnych aplikacji, jak również okazją do umiędzynarodowienia inicjatywy w ramach programu Erasmus/Socrates.

Zmarł profesor Marian Pulina

22 października zmarł prof. zw. dr hab. Marian Pulina, wybitny geograf-geomorfolog, specjalista o międzynarodowym autorytecie w zakresie badań krasowych i glacjalnych, założyciel Szkoły Speleologicznej skupiającej badaczy z dziedziny krasu i glacjologii, twórca subdyscypliny naukowej "Ochrona środowiska krasowego".

Profesor pełnił w latach 1990-93 funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był współtwórcą Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. W latach 1978-1980 oraz 1981-1987 był prodziekanem Wydziału oraz długoletnim kierownikiem Katedry Geomorfologii i Zakładu Geomorfologii Krasu. Był członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN i przewodniczącym Komisji Badań Arktyki PAN. Wieloletni kierownik polskich i międzynarodowych wypraw do Arktyki oraz organizator Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie. Był aktywnym członkiem krajowych oraz zagranicznych towarzystw i komisji naukowych. Profesor uniwersytetów w Padwie i Madrycie, prowadził wykłady na zagranicznych uczelniach. Autor licznych książek i publikacji naukowych, redaktor naukowy czasopism i członek komitetów redakcyjnych w kraju i za granicą.

Cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim, troszczył się o rozwój naukowy młodych współpracowników. Wychowawca doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi odznaczeniami.

Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca i Człowieka o wielkim sercu.

Era Nowe Horyzonty opuszcza Cieszyn

Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, który odbywał się co roku w Cieszynie przy współpracy cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, przenosi się do Wrocławia. Decyzję o zmianie miejsca organizacji festiwalu podjęli jego pomysłodawcy i organizatorzy Roman Gutek i Krzysztof Głuchowski. Festiwal co roku przyciągał do Cieszyna tysiące amatorów kina i turystów z całego kraju i z zagranicy. Stał się jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w regionie. Był znakomitą okazją do promocji urokliwego i ciekawie położonego miasta, które zyskało dzięki niemu wizerunek letniej stolicy filmowej kraju. Zdaniem Kazimierza Kutza, strata jest bardzo duża. Jak mówi: "to m.in. ten festiwal w dużej mierze kreował, zwłaszcza wśród młodych odbiorców, filmowe wyobrażenie o Śląsku".

Akredytacja dla edukacji techniczno-informatycznej

Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywna ocena oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów, a ich poziom odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku nastąpi w roku akademickim 2010/2011.

XXXVI Giełda Minerałów

XXXVI Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów Skał i Skamieniałości "Jesień 2005" odbyła się 5 i 6 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorami wystawy byli: Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi oraz Wydział Nauk o Ziemi UŚ. Giełda była rekordową pod względem liczby zgłoszonych wystawców oraz prezentowanych kolekcji i wyrobów jubilerskich. Uczestniczyli w niej nie tylko polscy kolekcjonerzy, ale także goście z Czech, Niemiec, Słowacji i Rosji. Wystawie towarzyszyła sesja popularnonaukowa.

"Stolowka.art.pl" - instalacja fotograficzna

Od 24 października w stołówce Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1, prezentowana była instalacja fotograficzna "stolowka.art.pl", przygotowana przez studentów kulturoznawstwa Hannę Ćwiklińską i Jakuba Dziewita. Wystawa była częścią tegorocznego festiwalu uczelni artystycznych województwa śląskiego Arterie 2005. Pomysł stworzenia instalacji fotograficznej "stolowka.art.pl" powstał i w całości realizowany był w przestrzeni, w której instalacja jest przedstawiana - w stołówce Wydziału Filologicznego.

Zakończone Arterie 2005

Uniwersytet Śląski był jednym z uczestników III Festiwalu Uczelni Artystycznych Województwa Śląskiego ARTERIE 2005, który trwał od 14 do 26 października w Katowicach, Sosnowcu i Będzinie. Festiwal obejmował wystawy, koncerty happeningi, pokazy filmów młodych twórców. Wśród pięciorga laureatów festiwalu, którzy otrzymali nagrody pieniężne na zakup sprzętu i dalszy rozwój swoich umiejętności oraz projektów, znalazła się Dorota Borowiecka z Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie. Jej prace są interpretacją ulubionych twórców: Maneta, Botticellego czy Cezanne’a. Wystawa prac Borowieckiej towarzyszyła koncertowi "Indywidualności 2005", kończącemu tegoroczny festiwal. Spośród najważniejszych wydarzeń festiwalu wyróżnia się: ożywienie kolorowymi animacjami frontonu kamienicy przy ul. Dworcowej w Katowicach, akcję odciskania dłoni na "Alei Zwykłych Ludzi" przez mieszkańców Katowic, rozdawanie w klubach koszulek zaprojektowanych przez studentów ASP. Wydział Filologiczny UŚ zaprezentował instalację fotograficzną "stolowka.art.pl". W Pałacu Dietla w Sosnowcu pokazano studenckie etiudy filmowe, obrazy, grafiki, projekty architektoniczne, zdjęcia i plakaty. Organizatorem imprezy była Fundacja dla Śląska.

Absolwent w rządzie

Ministrem transportu i budownictwa w nowo zaprzysiężonym rządzie Kazimierza Marcinkiewicza został absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - Jerzy Polaczek. Jest liderem PiS na Śląsku, był posłem na Sejm RP III i IV kadencji. Od 1990 roku radny i wiceprezydent Piekar Śląskich. Założyciel i były prezes Instytutu Regionalnego w Katowicach, organizator Centrum Kreowania Liderów "Kuźnia" i cyklu Debat Śląskich.

Sport i rekreacja dla sprawnych inaczej

Na Uniwersytecie Śląskim działalność rozpoczęło Koło Sportowo-Rekreacyjne Studentów Niepełnosprawnych, prowadzące zajęcia sportowe, takie jak: pływanie, pływanie rekreacyjne, aerobik w wodzie. W najbliższym czasie koło planuje organizację wycieczek integracyjnych, biegów przełajowych oraz zawodów pływackich studentów niepełnosprawnych.

Spotkania z Kulturą Polską

Koło Naukowe Slawistów Światowid działające na Wydziale Filologicznym UŚ było uczestnikiem VIII Spotkań z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze, które trwały od 12 do 15 listopada. Organizatorem spotkań było Centrum Poloniusz-Pegaz - organizacja polonijna z siedzibą w Belgradzie. Spotkania z Kulturą Polską mają już wieloletnią tradycję i na stałe weszły do kalendarza belgradzkich wydarzeń kulturalnych. Stanowią jedyną formę zorganizowanej promocji polskiej i polonijnej kultury i nauki w Serbii i Czarnogórze. Udział studentów z Koła Naukowego Slawistów Światowid w imprezie stał się możliwy dzięki nawiązaniu w bieżącym roku współpracy z Centrum, która zaowocowała złożeniem w październiku wizyty na Uniwersytecie Śląskim przez prezes Centrum Dagmarę Luković. Do organizacji spotkań co roku włączają się najpoważniejsze polskie i serbskie instytucje kulturalne i naukowe. Honorowy patronat nad każdą edycją imprezy pełni Ambasada RP w Serbii i Czarnogórze.

Portal edukacyjny w Uniwersytecie Śląskim

10 listopada w Rektoracie UŚ w Katowicach odbyło się seminarium Portal edukacyjny w Uniwersytecie Śląskim. Organizatorem seminarium było Centrum Kształcenia na Odległość UŚ. Tematyka spotkania dotyczyła takich zagadnień, jak m.in.: rola Systemu Kształcenia na Odległość, stan prac nad projektem, narzędzia i biblioteki, problematyka e-learning, projekty strukturalne i międzynarodowe. W seminarium uczestniczył prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji.

Spotkanie autorskie z Miłką Malzahn

Koło Naukowe Krytyki Literackiej UŚ oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego były organizatorami spotkania autorskiego z Miłką Malzahn, pisarką, wokalistką, dziennikarką radiową, autorką książki "Królowa Rabarbaru". Spotkanie, które poprowadził Dariusz Nowacki, odbyło się 17 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. 18 listopada Miłka Malzahn wzięła udział w spotkaniu w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku organizowanym przez Koło Znawców Współczesności "Modern Art".

Jubileusz w "Strasznym Dworze"

Od 14 listopada trwały obchody 35 lat istnienia Klubu Studenckiego "Straszny Dwór", mieszczącego się w Katowicach-Ligocie przy ul. Studenckiej 19. W klubie przez tydzień odbywały się imprezy o charakterze muzycznej retrospektywy, odwołujące się do wspomnień gości bawiących się w nim przez wszystkie lata. W imprezach wzięli udział związani z klubem przez 35 lat prezenterzy.

I Forum - Czas na interdyscyplinarność "Człowiek wybiera medium"

W środę 16 listopada w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ odbyło się I Forum - Czas na interdyscyplinarność "Człowiek wybiera medium". Organizatorem forum była Katedra Rysunku Instytutu Sztuki. Konferencji towarzyszyły wystawy w Instytucie Sztuki i w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Profesorowie z UŚ w Radzie Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość

Profesorowie: Stanisław Juszczyk (Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii), Jan Piecha (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) i Halina Widła (Wydział Filologiczny) weszli w skład Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na której czele stoi prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo Hutniczej. Rada skupia wybitnych uczonych - specjalistów od kształcenia na odległość z różnych uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk.

Goście z Francji na WRITV

15 listopada na Wydziale Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego z inicjatywy Instytucji Kultury Ars Cameralis z Katowic gościli francuscy organizatorzy życia kulturalnego: Christian Szafraniak - Dyrektor Artystyczny Festiwalu Vent d'EST, Prezes stowarzyszenia Jean Mitry, organizator Panoramy Współczesnego Kina Polskiego w ramach Roku Polskiego we Francji, Donato Giuliani - przedstawiciel Dyrekcji Rady Regionalnej Nord Pas de Calais oraz Christoph Uliasz - przedstawiciel Dyrekcji ds. Unii Europejskiej. Gospodarzem spotkania była dr Krystyna Doktorowicz, Dziekan WRiTV. Rozmowy dotyczyły kontynuacji umowy o partnerstwie w dziedzinie kultury między Nord Pas de Calais a Województwem Śląskim. W trakcie spotkania ustalono wstępne zasady współpracy dotyczącej m.in. realizacji wspólnych projektów europejskich, zwłaszcza produkcji filmowych. Goście obejrzeli etiudy autorstwa studentów Wydziału Radia i Telewizji, które wzbudziły duże uznanie i zainteresowanie.

Opracowanie:
Biuro Promocji i Karier UŚ

Autorzy: BPiK
Ten artykuł pochodzi z wydania: