Jeżeli -

EU DZEN

EU DZEN. Miasto i praktyki codzienności - ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana została przez Katedrę Literatury Porównawczej UŚ w dniach 25-26 października br. w Górnośląskim Centrum Kultury. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, a mecenat Urząd Miasta Katowice. Autorami projektu byli: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek i dr Zbigniew Kadłubek.

Jeżeli Autorzy pomysłu konferencji pytają jak dobrze żyć w mieście - to wiedzą, czym jest monstrum miasta, ale i trud budowania dobrych praktyk.

Jeżeli starają się już w temacie pochylić nad codziennością - to wiedzą, że szkopuł tkwi w tym, co powtarza się co dnia i co tworzy przestrzeń myślenia.

Jeżeli prof. Tadeusz Sławek, zapraszający do rozmowy, będzie się starał upominać o to, co nieludzkie w doświadczeniu miejskim, by na powrót odnaleźć siebie - to znaczy, że to, co nieobliczalne, mroczne jest wpisane w rys miejskości, ale i człowieka.

Jeżeli prof. Ewa Rewers w wykładzie otwierającym pierwszy dzień obrad wskaże na niejednoznaczną rolę segregowania bytów miejskich, to zaznaczy, że pozytywna waloryzacja tego, co wyłuskane jako wartościowe i prospołeczne jest warunkiem naszej "dobrej" gromadności.

prof. Bruce D. MacQueen, prof. Zofia Ratajczyk, JM prof. Janusz Janeczek
prof. Bruce D. MacQueen, prof. Zofia Ratajczyk,
JM prof. Janusz Janeczek

Jeżeli pierwsza część obrad ogniskuje wokół miejsca i miasta to znaczy, że dr Aleksandra Kunce, dr Gabriel Gała, dr Joanna Janusz, prof. Bruce D. MacQueen wiedzą, jaka jest rola znalezienia miejsca w mieście i pytają o myślenie na uboczu, o wywłaszczone miejsce, o topografię pustki, o chaos, o transgresję i o to, co ludzkie i zwierzęce.

Jeżeli druga część obrad podejmuje miasto w literaturze - to znaczy, że dr Elżbieta Dutka, dr Wacław Forajter, dr Alina Molisak, dr Grzegorz Olszański, dr Tomasz Sapota rozumieją wagę pytań o prywatno - publiczne sfery, spacer po mieście, wizerunek swoich i obcych miast, historię, rynek pisarza, opisy złego życia.

Jeżeli panel poświęcony codzienności miasta - w koncepcji dr Grażyny Starak, dr. Mariusza Jochemczyka, dr Beaty Mytych-Forajter, mgr Karoliny Cichej - podąża za pojęciami samotności i ryzyka, szczegółu natury i kultury, czułości, hermeneutyki i epifanii, to uwidacznia, że Autorzy doceniają wagę przeżywania codziennego dnia.

Jeżeli wykład prof. Teresy Wilkoniowej, otwierający drugi dzień obrad, koncentruje się wokół przestrzeni Neapolu, to prowokuje do postawienia w centrum uwagi problemu otwarcia i zamknięcia miejskich doświadczeń.

Prof. Teresa Wilkoń
Prof. Teresa Wilkoń

Jeżeli praktykom życia, jako dobrego życia, są poświęcone wystąpienia prof. Agnieszki Kijewskiej, mgr. Rafała Perkowskiego, dr Anety Chmiel, dr. Krzysztofa Pawłowskiego, dr. Jacka Kurka, to znaczy, że pytania o mądrość, mądre obliczenia, nieutopijne rozwiązania, modele i wzorce życia, konwencje artystycznej miejskości są odbiciem dążenia do wypracowania dobrych formuł istnienia.

Jeżeli część traktująca o mieście i wspólnocie, poprzez głos dr Marcina Sieńki i dr Marty Oracz, tropi sieciowe blogi, platońską jedność, to naprowadza na rozumienie tego, czym jest wspólnota, jedność i nowoplemię.

Jeżeli moderatorzy - prof. Tadeusz Sławek, prof. Stefan Szymutko, prof. Jacek Warchala, prof. Aleksander Nawarecki, prof. Wojciech Świątkiewicz, dr Zbigniew Kadłubek - z różnych perspektyw humanistycznej wiedzy starają się splatać wątki miasta i dobrego życia, to znaczy, że idea porównawczych i interdyscyplinarnych studiów ma się dobrze i może prowokować do wskazywania pęknięć w nierozparcelowanym byciu człowieka.

dr Joanna Janusz, prof. Bruce D. MacQueen, prof. Tadeusz Sławek, dr Aleksandra Kunce
dr Joanna Janusz, prof. Bruce D. MacQueen,
prof. Tadeusz Sławek, dr Aleksandra Kunce

Jeżeli to obudzenie pytań w podjęciu człowieka - jego miejskiego bytowania, faktorów społecznych murów, domów, dróg, rygorów miejsca i historii - udało się, to tym większa chwała Organizatorom. Jeżeli rytm dysput nie okazał się jednostajny i uładzony, to tym większe osiągnięcie w tworzeniu humanistycznej przestrzeni spotkania. To spotkanie katowickie, śląskie, było gościnne.

Jeżeli to się udało - a tak się stało - gratuluję Organizatorom. Bez "jeżeli".

Aleksandra Kunce

Autorzy: Aleksandra Kunce, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania: