Haiku jako światopogląd

1 kwietnia 2004 roku gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
Polska Wielkanoc widziana oczyma Japończyka
Polska Wielkanoc widziana oczyma Japończyka
Wydziału Filologicznego i Polskiej Akademii Nauk był profesor Tokimasa Sekiguchi z Uniwersytetu w Tokio. Profesor wygłosił wykład, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno pracowników, jak i studentów filologii polskiej. Tematem spotkania było "Haiku jako światopogląd". Spotkanie z japońską kulturą połączone było z inauguracją działalności Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie. Profesor Sekiguchi wziął także udział w organizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej spotkaniu przybliżającym polskie tradycje wielkanocne.

SJiKP

Profesor Sekiguchi w czasie wykładu o haiku
Profesor Sekiguchi w czasie wykładu o haiku
,
Profesor Sekiguchi z pracownikami Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Profesor Sekiguchi z pracownikami Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Autorzy: SJiKP