Innowacje dydaktyczne w edukacji polonistycznej

Taki tytuł nosiła I Studencka Konferencja Naukowa Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków, która odbyła się 22 marca na Wydziale Filologicznym UŚ. Gospodarzem sesji była prof. UŚ dr hab. Ewa Jaskółowa - patron naukowy Koła.

Wszystkie osoby, zainteresowane pracą w szkole i przede wszystkim innowacjami, które można zastosować na lekcjach języka polskiego (choć nie tylko) miały okazję wysłuchać referatów

uczestnicy sesji
Od prawej: prof. E. Jaskółowa, dr O. Przybyla,
gość z Cieszyna - dr E. Smyrnova-Trybulska
i studenci z Cieszyna:
Marcin Drózd i Gabriela Sadzikowska
temu zagadnieniu poświęconych. Przedstawione podczas spotkania metody i środki niewątpliwie przyśpieszają lub urozmaicają proces edukacyjny. Podczas konferencji głos zabierali kolejno: Magdalena Jaworska i Łukasz Kłys (Muzyka jako pomocnicza metoda w kształceniu), Lucyna Sadzikowska i Łukasz Kłys (Multimedia w procesie nauczania), Małgorzata Misiewicz (Pozytywne wartościowanie dysleksji), Bernadeta Stempin (Warsztaty dziennikarskie na lekcjach języka polskiego), Magdalena Knapik (Aktywizacja poprzez treści nauczania).

Polonistyczne Koło Młodych Dydaktyków zaprosiło także znakomitych gości, którzy wzięli udział w konferencji. Z Katedry Informatyki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie przybyła dr Eugenia Smyrnova-Trybulska, która wygłosiła referat nt. Niektóre praktyczne i teoretyczne aspekty wykorzystania multimediów w edukacji. Wraz ze swoimi studentami: Marcinem Drózdem,

słuchacze
Słuchacze i uczestnicy sesji.
Gabrielą Sadzikowską i Joanną Peciak pani doktor przedstawiła ciekawe programy multimedialne oraz zaprezentowała studencki magazyn internetowy "Zwierciadło" (www.zwierciadloo.prv.pl ). Pani dr Krystyna Koziołek wygłosiła referat pt.: Zazdrość w lekturze, mgr Joanna Klimas pokazała uczestnikom konferencji, jak można planować pracę na lekcjach polskiego, zaś Izabela Wróbel przedstawiła swój autorski projekt multimedialny: Części mowy do komputerowego wspomagania nauki u dzieci wczesnoszkolnych. Jednodniową sesję zakończył komunikat Dagmary Tokarskiej i Łukasza Kłysa nt.: Czy nauka może być ciekawa?, w którym nawiązali oni do popularnych obecnie książek o przygodach Harrego Pottera.

Celem całego przedsięwzięcia było ukazanie innowacyjnych metod w nauczaniu oraz podkreślenie roli, jaką w edukacji one spełniają. Konferencja stanowiła także podsumowanie problematyki, jaką podejmowali członkowie Koła podczas spotkań odbywających się pod kuratelą opiekunki dr Olgi Przybyli.

słuchacze
Słuchacze i uczestnicy sesji.
Autorzy: Maja Chojnacka, Foto: Magdalena Jaworska