Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Spotkanie poświęcone prezentacji planów budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 23 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ. Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego dr Dariusz Pawelec przedstawił zebranym plany inwestycyjne oraz bieżącą działalność Książnicy.

Udział w spotkaniu wziął Piotr Uszok, Prezydent Katowic - miasta, które podarowało nieruchomość przeznaczoną pod budowę Biblioteki. Planowana inwestycja jest strategicznym punktem rozwoju infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego. Animatorem starań o budowę nowego gmachu Książnicy była przez wiele lat jej wieloletnia dyrektor Wanda Dziadkiewicz. W 1995 roku ówczesny Rektor UŚ prof. dr hab. Maksymilian Pazdan podjął działania zmierzające do przejęcia spalonego Torkatu. Pięć lat później miasto i gmina Katowice przejęły ten teren od Katowickiego Holdingu Węglowego i w grudniu 2000 roku przekazano je ostatecznie uniwersytetowi. Wyniki dwuetapowego konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego ogłoszono w styczniu 2003 roku. Zwyciężył zespół architektów z Koszalina i Radomia w składzie: Dariusz Herman, Piotr Śmierzawski (współautorzy) oraz Rafał Sobieraj, Wojciech Subalski, Dariusz Cyparski (współpracownicy). Nadszedł czas starań o finansowe zabezpieczenie inwestycji. Uniwersyteckie wniosek o fundusze strukturalne Unii Europejskiej winien zostać rozpatrzony jesienią tego roku.

Od lewej: Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. dr hab. Wiesław Banyś - członek Sądu Konkursowego.
Od lewej: Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. dr hab. Wiesław Banyś - członek Sądu Konkursowego.

Makieta Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowana przez twórców zwycięskiego projektu konkursu SARP.
Makieta Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowana przez twórców zwycięskiego projektu konkursu SARP.

Tymczasem Autorzy zwycięskiego projektu przedstawili swoją wizję Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, które ma umożliwić wspieranie badań naukowych i procesu dydaktycznego na odpowiednio wysokim poziomie. Nowoczesna Książnica będzie również instytucja przyjazną i sprzyjającą użytkownikom. W murach nowego gmachu znajdą się - oprócz magazynów, czytelń i pracowni bibliotecznych, także pomieszczenia dla centrum kształcenia na odległość i kształcenia ustawicznego, ośrodków nauczania języków obcych: British Council, Alliance Francaise i Goethe Institut, ale poza tym również: sale konferencyjne i wystawowe oraz księgarnia, poczta i kawiarnia. Architekci, doceniając precyzyjny plan wykorzystania budynku, jednocześnie życzyli władzom i społeczności Uniwersytetu Śląskiego jak najlepszego zagospodarowania terenu pomiędzy Rawą a trasą średnicową, tak, aby dobrze identyfikowalny kampus odpowiadał prestiżowi uczelni.

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr Dariusz Pawelec omówił działalność Biblioteki.
Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr Dariusz Pawelec omówił działalność Biblioteki.

W kwietniowym spotkaniu nad makietą Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych regionu (reprezentowanych przez Wojewodę Śląskiego Lechosława Jarzębskiego) i miasta, reprezentanci środowiska architektów, przedstawiciele świata kultury i mediów.

Była Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mgr Wanda Dziadkiewicz uważa, że Biblioteka powinna być salonem intelektualnym miasta. Na zdjęciu w trakcie rozmowy z Prorektorem ds. Ogólnych prof. zw. dr. hab. Jerzym Zioło
.
Była Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mgr Wanda Dziadkiewicz uważa, że Biblioteka powinna być salonem intelektualnym miasta. Na zdjęciu w trakcie rozmowy z Prorektorem ds. Ogólnych prof. zw. dr. hab. Jerzym Zioło .

Wśród zaproszonych gości byli członkowie Rady Bibliotecznej, Komisji Senackich, Sądu Konkursowego, Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego w osobach: Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia - prof. dr. hab. Krystiana Roledera, władze dziekańskie i administracyjne, przedstawiciele bibliotek naszego Regionu oraz Przewodniczący Komisji ds. Kadry Naukowej - prof. zw. dr hab. Józef Bańka i Przewodniczący Komisji ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu - prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan. red.

Autorzy zwycięskiego projektu: arch. Piotr Śmierzewski i arch. Dariusz Herman.
Autorzy zwycięskiego projektu: arch. Piotr Śmierzewski i arch. Dariusz Herman.

Autorzy: Redakcja, Foto: Magdalena Ślebarska