Stopnie i tytuły naukowe - Maj 2004

Doktoraty:

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Katarzyna CIĄŻYŃSKA-HALAREWICZ

Kolegium Języka Biznesu
Dr Grzegorz MARKOWSKI

Wydział Filologiczny
Dr Piotr APTACY
Dr Marta NOWAK-MAZURKIEWICZ
Dr Ewa MYRCZEK
Dr Antonina SZYBOWSKA

Habilitacje:

Wydział Filologiczny
Dr hab. Jadwiga STAWNICKA

Wydział Prawa i Administracji
Dr Jadwiga GLUMIŃSKA-PAWLIC

Wydział Nauk o Ziemi
Dr Elżbieta BUKOWSKA-JANIA