XI SASForum 2004 i V Forum Naukowe

17 i 18 marca w Warszawie odbyła się XI edycja SASForum, największej w Polsce konferencji Business Intelligence, organizowanej co roku przez SAS Institute. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 700 osób - wybitnych przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki zainteresowanych wykorzystywaniem strategicznych systemów informacyjnych w działalności gospodarczej.

Jednym z głównych tematów konferencji była dyskusja na temat nowej generacji rozwiązań modelowych SAS

Uczestnicy
Uczestnicy SAS Forum 2004
dedykowanych dla poszczególnych branż - SAS Industry Intelligence Solutions - konkretnych aplikacji służących rozwiązywaniu problemów biznesowych z zakresu zarządzania cyklem życia klienta, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansowego i strategicznego, zrównoważonej karty wyników, zarządzania zasobami IT oraz rachunkowości menedżerskiej i zarządzania rachunkiem kosztów działań. Na konferencji została zaprezentowana wychodząca daleko w przyszłość nowa platforma technologiczna rozwiązań SAS - SAS 9 - wprowadzająca szereg nowatorskich pomysłów, które mogą być podstawą nowoczesnych systemów wspierających działalność biznesową przedsiębiorstw. Nowością tegorocznego SASForum była sesja zorganizowana z myślą o kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za strategię informatyczną przedsiębiorstw i instytucji - Forum CIO. Na konferencji SASForum po raz pierwszy została również poprowadzona specjalna sesja poświecona wyłącznie metodom zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - Forum Ryzyka.

Poza zagadnieniami biznesu i technologii konferencja objęła cieszące się dużym uznaniem Forum Naukowe - regularne miejsce spotkań środowiska naukowców i dydaktyków z ponad 60 ośrodków akademickich kraju, poświęcone wykorzystywaniu osiągnięć nauki i informatyki w praktycznej działalności gospodarczej. Jak co roku Forum Naukowe odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji, prof. Michała Kleibera. Forum Naukowe rozpoczął wykładem Nassim Nicholas Taleb, profesor New York University, właściciel funduszu inwestycyjnego Empiria zarządzającego ponad 1,5 mld USD na New York Stock Exchange. Specjaliści z Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej, Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Gdańskiego, Warszawskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu, WSB-NLU w Nowym Sączu oraz Instytutu Farmaceutycznego zaprezentowali zastosowania SAS w badaniach naukowych i dydaktyce. W ostatniej części spotkania, wieńczącej tegoroczne Forum Naukowe, odbyła się otwarta dyskusja na temat modelu współpracy uczelni wyższych z SAS Institute w Polsce. Udział SASForum dyskusji wzięli wszyscy zebrani, przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni w Polsce współpracujący z SAS Institute.

Na SASForum 2004 nie mogło również zabraknąć cieszącego się dużą popularnością Forum Gospodarczego. Sesja poświęcona dyskusji na temat palących problemów kraju zgromadziła w tym roku ministrów, wielu posłów, samorządowców i przedstawicieli urzędów centralnych. Tegoroczne Forum Gospodarcze zostało podporządkowane problemom związanym z możliwością zagospodarowania unijnych funduszy strukturalnych. Kluczowym punktem spotkania była prezentacja rozwiązania z powodzeniem wdrożonego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, jak również rozwiązań stosowanych w agendach Unii Europejskiej oraz administracji USA.

SAS Institute prowadzi specjalny program współpracy z uczelniami wyższymi, którego celem jest zmniejszania przepaści pomiędzy nauką a biznesem. Program obejmuje udostępnianie nowoczesnych technologii informatycznych pracownikom nauki i studentom, praktyki studenckie, wspólne konferencje, możliwość promocji osiągnięć kadry naukowej i studentów na forum krajowym i międzynarodowym oraz wiele innych.

kontakt: ŁUKASZ KOCIUBA
Academic Initiative Coordinator
w SAS Institute Polska
Lukasz.Kociuba@spl.sas.com