Śląskie stypendia

W czwartek 25 marca w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się uroczystość wręczenia VII edycji stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Tym razem stypendia wysokości 1500 zł (w ratach miesięcznych po 300 zł) otrzymało 22. studentów, w tym 11. z Uniwersytetu Śląskiego.

Senator RP Adam Graczyński (przewodniczący Rady Fundacji)

Tegoroczni stypendyści Śląskiego Funduszu
Tegoroczni stypendyści Śląskiego Funduszu
wręczając stypendia pokreślił, że młodzi Ślązacy są elitą wśród polskich studentów, a tym samym zaliczają się do ścisłej czołówki europejskiej. Nie powinni mieć żadnych kompleksów i skutecznie rywalizować ze studentami innych części Polski i Europy.

Wyróżnieni w VII edycji programu stypendialnego studenci Uniwersytetu Śląskiego:

Justyna Adamska (pedagogika)
Małgorzata Bąk (socjologia, kulturoznawstwo)
Krystian Dudek (politologia)
Artur Fijałkowski (informatyka, fizyka)
Monika Gamża (fizyka i informatyka, fizyka)
Jagoda Glassmann (socjologia)
Wiesława Kita (administracja)
Magdalena Lubarska (filologia polska, politologia)
Monika Moskal (pedagogika)
Karolina Staneczek (filologia polska)
Ilona Urbańczyk (kulturoznawstwo)

Kolejna, VIII już edycja stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego zostanie ogłoszona we wrześniu 2004 roku. Osoby zainteresowane mogą przesyłać wnioski o pomoc ze środków Fundacji po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej na adres Fundacji:

Śląski Fundusz Stypendialny
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice
tel.: 253 51 56
www.sfs.katowice.pl

Aby uzyskać stypendium należy:

  • mieszkać na Śląsku (co nie wyklucza studentów ze Śląska, studiujących np. w Warszawie)
  • posiadać średnią ocen, co najmniej 4,5
  • być zameldowanym na terenie Śląska.

STYPENDYŚCI VII edycji programu stypendialnego Fundacji ŚFS

Lp. Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Uczelnia Forma pomocy
1. ADAMSKA Justyna Rybnik Uniwersytet Śląski
Kierunek: pedagogika
Stypendium semestralne
2. BĄK Małgorzata Katowice Uniwersytet Śląski
Kierunek I socjologia
Kierunek II kulturoznawstwo
Stypendium semestralne
3. CIEŚLIK Agnieszka Racibórz Uniwersytet Opolski
Kierunek: filologia
Stypendium semestralne
4. DUDEK Krystian Katowice Uniwersytet Śląski
Kierunek: politologia
Stypendium semestralne
5. FIJAŁKOWSKI Artur Mikołów Uniwersytet Śląski
Kierunek: informatyka
Kierunek II fizyka
Stypendium semestralne
6. GAMŻA Monika Dąbrowa Górnicza Uniwersytet Śląski
Kierunek I fizyka i informatyka
Kierunek II fizyka
Stypendium semestralne
7. GLASSMANN Jagoda Wodzisław Śląski Uniwersytet Śląski
Kierunek: socjologia
Stypendium semestralne
8. HANISZ Monika Lyski Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych w Raciborzu
Kierunek: język niemiecki
Stypendium semestralne
9. KITA Wiesława Zdów Uniwersytet Śląski
Kierunek: administracja-prawo europejskie
Stypendium semestralne
10. KLOSKA Magdalena Chełm Śląski Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu
Kierunek: pedagogika
Stypendium semestralne
11. KURASZ Leszek Czyżowice Uniwersytet Wrocławski
Kierunek: informatyka
Stypendium semestralne
12. LIPIECKI Jacek Żory Politechnika Śląska
Kierunek: automatyka i robotyka
Stypendium semestralne
13. LUBARSKA Magdalena Tychy Uniwersytet Śląski
Kierunek I filologia polska
Kierunek II politologia
Stypendium semestralne
14. MOSKAL Monika Rybnik Uniwersytet Śląski
Kierunek: pedagogika
Stypendium semestralne
15. MUSIOŁ Monika Rudułtowy Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych w Opolu
Kierunek: filologia
Stypendium semestralne
16. NOWAK Przemysław Jastrzębie Zdrój Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Stypendium semestralne
17. PIETER Michał Łaziska Górne Politechnika Śląska
Kierunek: mechanika i budowa maszyn
Stypendium semestralne
18. PŁACZEK Marek Mszana Politechnika Śląska
Kierunek: mechanika i budowa maszyn
Stypendium semestralne
19. STANECZEK Karolina Bytom Uniwersytet Śląski
Kierunek: filologia polska
Stypendium semestralne
20. SZYMAŁA Ewa Ruda Śląska Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych w Łodzi
Kierunek: stosunki międzynarodowe
Stypendium semestralne
21. URBAŃCZYK Ilona Mikołów Uniwersytet Śląski
Kierunek: kulturoznawstwo
Stypendium semestralne
22. URBAŃSKA Joanna Pszów Akademia Muzyczna w Katowicach Stypendium semestralne
Autorzy: Krystian Dudek