Serce Rektoratu bije

- Polska ma bardzo interesujący i silny system szkolnictwa. Chciałbym, aby Stany Zjednoczone poszerzyły współpracę z Waszym krajem w obszarze nauki. Wymiana naukowców i profesorów między naszymi państwami powinna odbywać się na znacznie szerszą skalę. To oczywiście jest kosztowna inwestycja, ale jestem przekonany, że warto poczynić ku temu starania. Wbrew pozorom Polacy są konkurencyjni na amerykańskim rynku. Nie wiem skąd przekonanie, że w Polsce nie ma nic dobrego. Zapewniam, że jest. I jest to właśnie system edukacyjny - mówił Jego Ekscelencja Ambasador USA w Polsce Christopher R. Hill podczas konferencji naukowej Memory and Forgetfulness, Individualism and Togetherness In the Democratic Society.

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i Ambasador Christopher Hill
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i Ambasador Christopher Hill

Spotkanie odbyło się 16 marca bieżącego roku w Uniwersytecie Śląskim i poprzedziło V Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta. Zarówno konferencja, jak i zjazd, zostały zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz naszą Alma Mater. Pomysłodawcą i twórcą idei przedsięwzięcia był prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Jego Ekscelencja Ambasador USA w Polsce Christopher Hill
Jego Ekscelencja Ambasador USA w Polsce Christopher Hill

W spotkaniu wzięli udział polscy i zagraniczni członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Kolejne referaty wygłosili prof. Richard Terdiman z University of California Santa Cruz, prof. dr hab. Marek Ziółkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Andrzej Ceynowa z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Stanisław Filipowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Wojciech Kalaga z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Marek Wilczyński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Problematyka konferencji dotykała ważnych obszarów współczesnego świata i współpracy międzynarodowej. - Poruszone zagadnienia są natury fundamentalnej. Tematyka konferencji miała podtekst filozoficzny, a wygłoszone referaty były niezwykle interesujące i wywołały żywe dyskusje, które toczyły się również w kuluarach - podsumował obrady Jego Magnificencja prof. dr hab. Janusz Janeczek, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Rektorat niczym Ambasada

Honorowym gościem konferencji był JE Ambasador USA w Polsce Christopher R. Hill, pełniący tę funkcję od 9 czerwca 2000 roku. -Pan Ambasador jest człowiekiem bardzo otwartym. Chętnie rozmawiał w kuluarach ze studentami, był często zatrzymywany i długo debatował. Dla każdego znalazł czas, by zamienić chociażby trzy słowa - wspomina prof. dr hab. Zofia Ratajczak, stypendystka PSSF.

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Przed przyjazdem do Polski Christopher Hill obejmował stanowisko specjalnego doradcy Prezydenta oraz Dyrektora w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego do Spraw Europy Południowo-Wschodniej. Zanim podjął pracę w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, był Ambasadorem USA w byłej Republice Jugosławii Macedonii, a także specjalnym wysłannikiem w Kosowie. Przed tą misją Ambasador Hill służył jako Dyrektor Biura do spraw Południowo-Środkowej Europy. W tym samym czasie był także członkiem zespołu negocjatorów Ambasadora Holbrooke'a w Bośni. Przed rozpoczęciem służby dyplomatycznej Ambasador Hill był woluntariuszem w Korpusie Pokoju w Kamerunie. Został wyróżniony nagrodami Departamentu Stanu, w tym Nagrodą za Wybitne Osiągnięcia w uznaniu jego wkładu pracy w rokowania pokojowe w Bośni. Otrzymał także nagrodę im. Roberta S. Frasure za negocjacje pokojowe w Kosowie.

Christopher Hill po raz pierwszy gościł w naszej Alma Mater. -Zrobiliśmy pozytywne wrażenie na Panu Ambasadorze. Zwrócił uwagę na budynek rektoratu. Przyrównał go do Ambasady Amerykańskiej, która została zbudowana w latach sześćdziesiątych i jest równie nieefektowna architektonicznie jak rektorat Uniwersytetu Śląskiego. Natomiast wnętrze wywarło na naszym gościu ogromne wrażenie - w brzydkim budynku serce może być tak atrakcyjne. Ponoć podobnie jest z Ambasadą Amerykańską - mówi rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Katowice muszą poczekać

Podczas V Walnego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, który odbył się 17 marca 2004 roku omówione zostały bieżące sprawy, program działalności Stowarzyszenia oraz przeprowadzono wybory do komisji i zarządu PSSF. - Mam cichą nadzieję, ze to właśnie Katowice zostaną siedzibą Stowarzyszenia na najbliższe kilka lat. Wiąże się to z możliwością organizowania różnego rodzaju spotkań i debat dotyczących ważnych spraw. Uniwersytet Śląski jest uczelnią, która zasługuje na organizowanie najbardziej prestiżowych imprez, gromadzących wybitnych intelektualistów - powiedział prof. dr hab. Janusz Janeczek. Niestety, Katowice będą jeszcze musiały poczekać na tak wielką promocję. Siedzibą PSSF został Gdańsk. Przewodniczącym Stowarzyszenia wybrano prof. dra hab. Andrzeja Ceynowę, rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast wiceprzewodniczącym został prof. dr hab. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego. W sześcioosobowym zarządzie zasiada jeszcze jedna osoba z naszej Alma Mater, prof. dr hab. Andrzej Ślebarski.

Współpraca przede wszystkim

Myśl o utworzeniu Stowarzyszenia Absolwentów Fulbrighta powstała w czasie spotkania byłych stypendystów w Warszawie, jesienią 1992 r. Z pomocą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce grupa kilku osób przystąpiła do prac przygotowawczych. W lutym 1993 Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał Stowarzyszenie do rejestru. 8 października 1993 r. w stolicy odbyło się pierwsze walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, na którym dokonano wyboru władz oraz sformułowano zasady i cele działania organizacji.

Stowarzyszenie skupia polskich naukowców oraz przedstawicieli kultury i sztuki, którzy przebywali w amerykańskich ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach Programu Fulbrighta. Stypendia zostały przyznane pracownikom naukowym z ponad 135 krajów, a w 43 państwach, w tym również w Polsce, funkcjonuje wspólna komisja, zarządzająca realizacją programów współpracy i wymiany naukowej, kulturalnej i oświatowej. Komisja ta określa także warunki wyboru najlepszych polskich kandydatów na stypendia.

Jednak sukces

Piąte zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta zakończyło się dużym sukcesem dla naszego Uniwersytetu. W nielicznym zarządzie aż dwie osoby reprezentują UŚ. -Zarówno konferencja, jak i zjazd zwróciły uwagę na różnice, ale jednocześnie na spójność wielu ważnych współcześnie obszarów. Było w tym coś nowego, coś autorskiego, a jednocześnie koherentnego. Myślę, że książka, która ma być owocem tego spotkania wzbudzi ogromne zainteresowanie - podsumowała to niezwykłe wydarzenie w naszej uczelni prof. dr hab. Zofia Ratajczak.

Jego Ekscelencja Ambasador USA w Polsce Christopher Hill:

Socjalistyczny rząd Hiszpanii może mieć troszeczkę inne podejście do sojuszu ich państwa ze Stanami Zjednoczonymi. Ale mamy czas i na pewno będziemy próbowali dojść do porozumienia. Walka z terroryzmem jest walką długofalową. Nie będzie kompromisu z terrorystami, nie będzie żadnej umowy ani negocjacji. Musimy nadal z nimi walczyć. Tę sytuację można porównać do totalitaryzmu w latach 60. - po prostu nie ma innego wyjścia. Ataki terrorystyczne w Europie są wielką tragedią. Ale jest to kolejny dowód, że walkę należy kontynuować.

Autorzy: Agnieszka Turska, Foto: Agnieszka Turska