To jest maj!

Maj na łamach "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" okazał się być miesiącem spotkań. Gościem Uniwersytetu Śląskiego był Ambasador USA w Polsce Christopher R. Hill, honorowy uczestnik konferencji naukowej Memory and Forgetfullness, Individualism and Togetherness in the Democratic Society, poprzedzajacej V Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta. W murach uczelni przyjęliśmy także przedstawicieli Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, współorganizatora konferencji poświęconej Badaniom i ochronie wód powierzchniowych i podziemnych oraz wody pitnej na Śląsku. W spotkaniu poświęconym prezentacji planów budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wziął udział Piotr Uszok, Prezydent Katowic. Dzień uroczystości jubileuszowych z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego zgromadził w Sali Rady Wydziału Filologicznego środowisko bibliotekoznawców oraz przyjaciół, współpracowników i wychowanków Jubilata. Liczne grono geologów, mineralogów, zbieraczy i kolekcjonerów odwiedziło XXXIII Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Rzesze tegorocznych maturzystów odwiedziły Uniwersytet Śląski podczas Dnia otwartych drzwi - imprezy organizowanej co roku przez Samorząd Student UŚ.

Dodatkiem do bieżącego numeru "Gazety..." jest drugi numer biuletynu prawnego - opracowywanego we współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym zestawienia aktualnych uchwał Senatu UŚ, zarządzeń oraz pism okólnych Rektora. Natomiast atrakcją ostatniego przed wakacjami wydania pisma będzie dodatek poświęcony hucznemu jubileuszowi XXV-lecia działalności Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca UŚ "Katowice" oraz zbliżającemu się tanecznym krokiem XVII Międzynarodowemu Studenckiemu Festiwalowi Folklorystycznemu. Zapraszamy już dziś!

Autorzy: Redakcja