Nagrody dla cieszyńskich plastyków

W ubiegłym miesiącu rozstrzygnięty został konkurs organizowany rokrocznie przez Katowicki Okręg Związku

grafika
Eugeniusz Delekta: Żaglowce IX (grafika)
Polskich Artystów Plastyków na Pracę Roku 2003. Cztery równorzędne nagrody, na pięć możliwych, przyznane przez Jury Konkursowe, przypadły w udziale cieszyńskim plastykom, związanym z Instytutem Sztuki: Elżbiecie Kuraj za obraz olejny Kompozycja z niebieskim czajnikiem, Eugeniuszowi Delekcie za grafikę Żaglowce IX, Krzysztofowi Kuli za grafikę Bez tytułu i Tomaszowi Tobolewskiemu za Przeobrażenie.

Formuła konkursu, organizowanego już od lat, jest otwarta. Artyści z regionu Śląska, zrzeszeni w ZPAP, przysyłają jedną pracę,

grafika
Krzysztof Kula: Bez tytułu (grafika)
wykonaną w minionym roku, a powołane jury przyznaje jedną nagrodę Prezesa ZPAP i pięć równorzędnych. Konkurs jest interdyscyplinarny i ponadpokoleniowy. Ponieważ jest sponsorowany przez urzędy kilku śląskich miast, wystawa najciekawszych i nagrodzonych dzieł w ciągu najbliższych miesięcy pokazywana będzie w tych miastach.

Konkurs, aczkolwiek ma charakter lokalny, jest prestiżową imprezą w środowisku śląskich artystów. Tym bardziej gratulujemy czterem artystom z cieszyńskiej uczelni!

obraz
Tomasz Tobolewski: Przeobrażenie


obraz olejny
Elżbieta Kuraj: Kompozycja z niebieskim czajnikiem (obraz olejny)