Reportaż na staż rozstrzygnięty

W piątek 2 kwietnia w katowickim teatrze Korez odbyło się oficjalne zakończenie I edycji konkursu Reportaż na staż. Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki i wręczone nagrody. Organizatorami konkursu była grupa studentów filologii polskiej związana ze Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców Uniwersytetu Śląskiego. Byli to: Beata Simon - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, czuwająca nad całością, Beata Klyta - odpowiedzialna za strony internetowe konkursu, Ksymena Zawada, Anna Marzec i Agnieszka Swoboda. W pracach Komitetu Organizacyjnego stale uczestniczyli: dr Ewa Biłas-Pleszak (opiekun SKNJ) oraz prof. UŚ. dr hab. Józef Olejniczak (Prodziekan ds. studenckich). Prace nad konkursem rozpoczęły się w kwietniu 2003 roku.

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców działa od blisko 30

Senator RP Krystyna Doktorowicz
Senator RP Krystyna Doktorowicz
lat i skupia studentów szczególnie zainteresowanych problematyką językoznawstwa. Opiekunem zapaleńców i przewodnikiem w podróżach językoznawczych jest wspomniana wcześniej dr Ewa Biłas-Pleszak. Podstawową formą działalności Koła są cykliczne spotkania dyskusyjne. Przedstawiciele Koła uczestniczą również w ogólnopolskich i międzynarodowych studenckich konferencjach językoznawczych.

Impreza finałowa rozpoczęła się o godzinie siedemnastej. W sali teatru znaleźli się zaproszeni goście: Senator RP dr Krystyna Doktorowicz, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotr Wilczek, Prodziekan ds. kształcenia prof. dr hab. Józef Olejniczak, jurorzy oraz przedstawiciele patronów medialnych konkursu. Po krótkich wystąpieniach pani senator Doktorowicz, profesora Wilczka oraz przedstawicielki organizatorów - Beaty Simon, nadeszła chwila, na którą wszyscy czekali - ogłoszenie wyników konkursu. Nagrody główne to staże w "Gazecie Wyborczej", Radiu Katowice i Telewizji Katowice, więc było, o co walczyć.

W kategorii prasowej nagrody wręczył zastępca redaktora naczelnego katowickiego wydania Gazety Wyborczej - Waldemar Szymczyk. Pierwszą nagrodę zdobyła Joanna Romik za reportaż pod tytułem Pęknięcie drzewa genealogicznego. Autorka odbędzie staż w redakcji Gazety Wyborczej. Niestety nie wyraziła zgody na publikację swojego reportażu na łamach Gazety Wyborczej, tygodnika Wprost oraz w Niezależnej Gazecie Internetowej Zewpress.com. Jury przyznało także sześć wyróżnień: Hannie Siemaszko (Bartek), Marii Cholewińskiej (Walcząc o nadzieję), Monice Wojdowskiej (Jeżdżąc trabantem), Karolinie Pietor (reportaż bez tytułu), Łukaszowi Radoszowi (Życie moje skrętami bieży) oraz Dariuszowi Sieczkowskiemu (Randka w ciemno).

Pierwszą nagrodę w kategorii reportażu radiowego z rąk pani Krystyny Bochenek odebrał Łukasz Kałuża za reportaż pod tytułem Mały kamień w mozaice.

Krystyna Bochenek
Pierwszą nagrodę w kategorii reportażu radiowego wręczyła Krystyna Bochenek

Reportaż został wyemitowany na antenie Radia Katowice, tam też Łukasz Kałuża odbędzie staż. W kategorii tej wyróżnione zostały dwie prace: Aleksandry Fabryczny (Ścisk) oraz Małgorzaty Kłoskowicz (Okradli i co dalej). W kategorii reportażu telewizyjnego jury nie przyznało pierwszej nagrody. Tłumaczono to zbyt niskim poziomem nadesłanych prac.

Publiczność dopisała, pierwszy z prawej dr Jacek Warchala
Publiczność dopisała, pierwszy z prawej dr Jacek Warchala

Zdobywców pierwszych miejsc uhonorowano statuetkami wykonanymi przez Dorotę Manowską wg projektu Zenona Dyrszki, zaś autorzy wyróżnionych prac zostali nagrodzeni słownikami ufundowanymi przez prof. Edwarda Polańskiego. Wieczór zakończył koncert rewelacyjnego tria akordeonowego "Ars Harmonica".

Trio kontrabasowe ''Ars Harmonica''
Trio kontrabasowe "Ars Harmonica"

Laureaci konkursu
Laureaci konkursu
Autorzy: Łukasz Kłys, Foto: Jarosław Maj