Śląsk w Europie

Śląsk w Europie. Perspektywy rozwoju to temat warsztatów zorganizowanych przez Centrum Informacji Europejskiej. Wiele znakomitych osobistości spotkało się 20 listopada w auli audytoryjnej Wydziału prawa i Administracji, by dyskutować na ten temat

Konferencję otworzył prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ.

Foto: M. Krasuska - Korzeniec
Ze specjalnym wykładem przyjechała prof. Danuta Hűbner - Minister ds. Europejskich. Komentując rozpoczęcie procesu ratyfikacji traktatów akcesyjnych przez kraje członkowskie, stwierdziła, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza znacznie ograniczyła środki finansowe dla kandydatów. To nie jest hojne rozszerzenie. Ale to proces, w którym wszyscy wygrywają - mówiła Pani Minister. Choć ratyfikacja zapewne skończy się powodzeniem, to wiele zależy od nas samych. Przygotowanie się do pozyskiwanie pieniędzy to niezwykle trudne zadanie. Wzywała ponadto, byśmy nie mieli kompleksów, bo Polska jest w czołówce państw przystępujących do Wspólnoty, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków pomocowych. A jeszcze wiele dotacji możemy pozyskać - czy to z funduszy strukturalnych, czy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Minister wyczerpująco odpowiedziała na zadane pytania, m. in. o przekraczanie granic - mimo, że nie od razu wejdziemy do systemu Schengen, to od maja przyszłego roku będziemy mogli podróżować bez paszportów. Pytano także o Europejski Fundusz Społeczny, a Hűbner widzi w nim szansę na rozwiązanie niektórych polskich problemów. Wśród nich przede wszystkim - poprzez samozatrudnienie - bezrobocia.

Większa część warsztatów, przeznaczona była na dyskusje panelowe, które prowadził Krzysztof Mikuła, Wicedyrektor Instytutu Regionalnego. W pierwszym z nich - Perspektywy rozwoju Śląska w Unii Europejskiej - udział wzięli m.in.: Lechosław Jarzębski - Wojewoda Śląski, Józef Dubiński - Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa i Jerzy Polaczek - Poseł na Sejm RP. Lechosław Jarzębski nawoływał do politycznego konsensusu w ważnych dla naszego regionu sprawach: Dla Śląska powinniśmy działać niepolitycznie, ponad podziałami. Urzędowy optymizm wojewody, przede wszystkim jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy pomocowych, zbijał Polaczek.

W kolejnym - Edukacja jako kluczowy czynnik rozwoju Województwa Śląskiego - dyskutowali: prof. Wiesław Banyś, prof. Jacek Wódz (Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych), Aleksandra Grzelak (Śląskie Kuratorium Oświaty) i Natalia Galica (studentka UŚ, przedstawicielka AEGEE Katowice). Paneliści zgodzili się, że mimo, iż dysponujemy dużym potencjałem edukacyjnym, to szkolnictwo wyższe ma się nie najlepiej. Prof. Banyś mówił o konieczności finansowanie edukacji na dużo wyższym poziomie. Wódz chce, by Sejmik Śląski, po przeanalizowaniu procesu kształcenia, pełnił funkcje koordynatora. "Ślepe uliczki edukacji" to m. in. zbyt niskie nakłady na badania naukowe, które są podstawą wyższego szkolnictwa, a także starzejąca się kadra. Prof. Wódz. proponuje, by szkolnictwo traktować jako "edukacyjny biznes" - inwestycję w rozumieniu gospodarczym.

Samozatrudnienie jako szansa na przezwyciężenie problemu bezrobocia w regionie, było polem popisu prof. Janusza Strużyny z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bogdana Wołowczyka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Bogdana Pietrzaka z Danish Technological Institute. Strużyna przestrzegał, by samozatrudnienie, które postrzega jako wielką szansę, nie stało się farsą. Może tak się stać, bo na razie ta kwestia pojawia się tylko w sferze deklaracji polityków i nie jest koordynowana.

Dotychczasowe efekty programów pomocowych Unii Europejskiej w regionie na przykładzie Programu PHARE przedstawili uczestnicy ostatniego panelu. Gabriela Kaprot (Wojewódzki Urząd Pracy), Lucyna Sikora (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego) i Michał Rożek (Urząd Marszałkowski) przedstawili statystyki funkcjonowania tych programów w województwie Śląskim. Anna Szelest - Dyrektor Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" - dostępność środków podsumowała jednoznacznie: Na początku było trudno, ale teraz, powoli zbliżamy się do makabry.

Autorzy: Krzysztof Bąk
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...