Michał Korzistka gra Chopina

Są słowa, które mimo zasadniczo odmiennych znaczeń,

płyta
występują w języku potocznym, a często także w wypowiedziach dziennikarskich, w roli synonimów. Używa się tych słów na przykład na nazwanie czynności grania na muzycznym instrumencie. Można sobie zatem wyobrazić kogoś, kto słuchając muzyki wielkiego polskiego romantyka nagranej przez wymienionego w tytule pianistę powiedziałby, że Michał Korzistka nie "gra", lecz raczej "wykonuje" Chopina. I innego kogoś, kto z zadowoleniem zastąpiłby oba słowa wyrazem "interpretacja". W ten sposób dowiedzielibyśmy się, że oto Michał Korzistka "interpretuje" Chopina, czyniąc to zapewne w sposób "natchniony", "odkrywczy", może "twórczy"... "Gra", "wykonuje", "interpretuje"?

Nie wszyscy kompozytorzy chcą, aby ich "interpretowano". Życzą sobie na ogół, aby ich dzieła były wykonywane, albo - jeszcze lepiej - grane tak, jak zostały zapisane, bez jakiejkolwiek "interpretacji", która w opinii niektórych twórców jest co najwyżej wyrazem samowoli, nadużycia, zafałszowania. Nigdy nie dowiemy się, czy Chopin zgodziłby się na "interpretowanie" jego dzieł przez innych, współczesnych nam pianistów. Wiemy natomiast, że z przyczyn całkiem naturalnych nie ma on szans obrony przed rozmaitymi "interpretatorami".

Powiedzmy, że to bardzo dobrze, iż Michał Korzistka po prostu "gra" Chopina. To usuwa wątpliwości. Gra, a właściwie grał 22 września 2001 roku w Londynie, w Sali The Blakehay, a zebrana tam publiczność usłyszała grane przez niego utwory: Etiudę E-dur op. 10 nr 3, Sonatę b-moll op. 35, Scherzo h-moll op. 20, Wielkiego Walca As-dur op. 53 i jeszcze trzy etiudy, c-moll op.10 nr 12, f-moll op. 25 nr 2, c-moll op. 25, nr 12. Teraz wyszła z tego płyta, kompakt CD godny polecenia czytelnikom "Gazety Uniwersyteckiej".

Michał Korzistka jest dobrym, godnym zaufania,

Okładka płyty
kompetentnym pianistą. Urodził się 14 listopada 1961 roku w Bielsku Białej. Kolejnymi etapami jego muzycznego wtajemniczenia były lekcje gry na fortepianie pod kierunkiem własnej babci, potem nauka w Państwowej Szkole Muzycznej w rodzinnym mieście, studia w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. T. Żmudzińskiego, studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Warszawie u prof. J. Sulikowskiego, udział w kursie mistrzowskim prof. R. Buchbindera w Zurichu. Artysta uczestniczył też w wielu konkursach i festiwalach muzycznych, zarówno w kraju i poza jego granicami. Występował m.in. we Włoszech, w Japonii i Kanadzie. Ma w swoim dorobku szereg nagrań radiowych oraz płytę z muzyką K. Szymanowskiego, zrealizowaną przez "Polskie Nagrania".

Michał Korzistka jest obecnie adiunktem II stopnia oraz kierownikiem Zakładu Instrumentalistyki w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego.

Ostatnio płyta "Michał Korzistka gra Chopina" była dostępna w Cieszynie, na stoisku z wydawnictwami Instytutu Muzyki zorganizowanym przy okazji Konferencji naukowej Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami.

Autorzy: Wojand
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...