Spotkanie Rady Naukowej nowego periodyku pedagogicznego

zobacz takze: [The New ...] [Adres skierowany ...]

Spotkanie Rady Naukowej kwartalnika "The New Educational Review" - założonego przez wydziały pedagogiczne trzech uczelni: Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - odbyło się 16 grudnia w siedzibie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach.

Prezydium spotkania
Prezydium spotkania, od lewej:
Dyrektor Instytutu Badań Naukowych MENiS, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski,
Dziekan WPiPs prof. Nauki Uniwersytetu Bela w Bańskiej Bystrzycy doc. PaedDr. Parol Odalos, CSc., doc. RADe. Tadeusz Siwek, CSc. - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ostrawskiego.

 Spotkanie
Spotkanie zgromadziło nie nazbyt liczne, ale doborowe gremium osób zainteresowanych inicjatywą; druga od lewej prof. Zofia Ratajczak.

Organizatorami spotkania byli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. UŚ dr hab. Stanisław Juszczyk. Wzięli w nim udział prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego, dziekani wydziałów, członkowie Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii, członkowie rady naukowej periodyku "The New Educational Review" oraz rektorzy i dziekani wydziałów pedagogicznych Uniwersytetu im. Mateja Bela i Uniwersytetu Ostrawskiego wraz z zaproszonymi gośćmi z kraju i z zagranicy: dyplomatami, politykami, przedstawicielami władz rządowych i samorządowych. Spotkanie miało na celu ratyfikowanie porozumienia podpisanego 29 września 2003 roku przez dziekanów wydziałów pedagogicznych, w sprawie powołania do życia naukowego czasopisma pedagogicznego "The New Educational Review". Radę redakcyjną kwartalnika tworzą dziekani wydziałów pedagogicznych uniwersytetów założycielskich oraz ich zastępcy do spraw nauki. Siedziba główna redakcji mieści się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ, a redaktorem naczelnym periodyku został prof. UŚ dr hab. Stanisław Juszczyk, Dziekan WPiPs.

Ratyfikowanie porozumienia
Moment ratyfikowania porozumienia w sprawie powołania do życia "The New Educational Review".

 Spotkanie
Spotkanie ubarwił występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice".

źródło: www.us.edu.pl

zobacz takze: [The New ...] [Adres skierowany ...]

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...