Uroczysty bal

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego
oraz
Instytucja Kultury Estrada Śląska
są organizatorami
Uroczystego balu
na rzecz budowy
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Bal odbędzie się w sobotę 17 stycznia
w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w programie aukcja prac artystów śląskich -
wykładowców Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

prace przygotowane do aukcji oraz noty biograficzne autorów
są dostępne na stronie: http://aukcja.sp.us.edu.pl

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...