Rynek pracy w Unii Europejskiej

Konferencja Rynek pracy w Unii Europejskiej, zorganizowana przez Naukowe Koło Integracji Europejskiej UŚ, odbyła się dnia 21 października w Mysłowicach. Przedsięwzięcie to zostało przeprowadzone w ramach projektu Akademia poza murami Uniwersytetu, finansowanego z dotacji celowej MENiS.

Projekt został objęty honorowym patronatem JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczeka oraz Prezydenta Miasta Mysłowice Grzegorza Osyry. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Fundacja Edukacja dla Demokracji, Urząd Miasta Mysłowice, Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach oraz Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach. W konferencji uczestniczyło 258 osób - uczniów i nauczycieli z 22. szkół ponadgimnazjalnych z 7. miast województwa śląskiego: Mysłowic, Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Świętochłowic, Rybnika i Chorzowa.

Foto: Krzysztof Kacuga
Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach

Program konferencji przewidywał dwie części. Pierwszą z nich stanowił wykład Rynek pracy w Unii Europejskiej, przeprowadzony przez Izabelę Milewską z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Druga część składała się z dziewięciu warsztatów, które poświęcone były zagadnieniom współczesnego wysokokonkurencyjnego rynku pracy. Chcieliśmy pomóc młodym ludziom stawiać pierwsze na polskim, a w niedalekiej przyszłości również europejskim rynku pracy, aby zwiększyć ich szansę na osiągnięcie sukcesu i umożliwić im uniknięcie losu bezrobotnego absolwenta. Warsztaty poruszały następujące tematy: umiejętność pisania poprawnych życiorysów, listów motywacyjnych, wiedzę niezbędną w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, szukania pracy w Internecie czy też zagadnienia związane z pracą za granicą dla młodzieży, korzystaniem z programu Pierwsza Praca i pomocy Urzędu Pracy. Zajęcia były przeprowadzone przez trenerów Fundacji Edukacja dla Demokracji, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i agencję Au-Pair "Mikroserwis" z Krakowa. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące rynku pracy w Unii Europejskiej, poszczególnych krajach Wspólnoty oraz pracy w strukturach Unii Europejskiej. Konferencja była jednocześnie formą edukacji i zdobywania doświadczenia dla studentów - członków Koła Naukowego, szczególnie w dziedzinie funkcjonowania organizacji pozarządowej, ponieważ Partnerzy wymagali od nas profesjonalizmu. Było to prawdziwe wyzwanie, związane nie tylko z działaniami logistycznymi, rekrutacją uczestników, ale również przeprowadzeniem działań Public Relations: kampanii reklamowej przedsięwzięcia oraz poinformowania i zaproszenia mediów do udziału. Pozyskaliśmy również zewnętrzne środki finansowania Projektu, ponieważ dotacja celowa MENiS nie zrefundowałaby całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Foto: Krzysztof Kacuga
Warsztat: Aplikacje polskie

Jednocześnie, zgodnie z tytułem projektu, wyszliśmy poza mury Uniwersytetu i nawiązaliśmy kontakty z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację obywatelską i przygotowanie mieszkańców naszego państwa na uczestnictwo w strukturach UE, a przede wszystkim we wspólnotowym rynku pracy. Naszymi partnerami były: Urząd Miasta Mysłowice (Wydział Promocji Miasta i Informacji o Unii Europejskiej oraz Miejskie Centrum Informacji o Unii Europejskiej), Fundacja Edukacja dla Demokracji z Warszawy, Powiatowym Urzędem Pracy w Mysłowicach i Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach.

Foto: Krzysztof Kacuga
P.O. Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Informacji o UE,
a zarazem rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Ewelina Czaja-Muzyk
oraz Izabela Milewska z RCIE w Katowicach

Prace nad realizacją konferencji były prawdziwym zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w dziedzinie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego i struktur miejskich.

Foto: Krzysztof Kacuga
Prowadzący warsztaty: Ewa Urbańska i Krzysztof Markiewicz
z Centrum Edukacji Lokalnej w Świętochłowicach,
trenerzy Fundacji Edukacja dla Demkracji

Autorzy: Natalia Galica, Foto: Krzysztof Kacuga
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...