Dziesięć lat minęło

Z przyjemnością informujemy naszych Czytelników, że… wszystkie artykuły publikowane w "Gazecie Uniwersyteckiej" dostępne będą - począwszy od bieżącego numeru - poprzez serwer systemu informacyjnego Gopher w światowej sieci komputerowej Internet. - taka informacja pojawiła się w styczniowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" z 1994 roku.

Ówczesny redaktor naczelny uczelnianego miesięcznika, Franciszek Szpor, tymi właśnie słowy otworzył nowy, pionierski etap w życiu "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Redakcja wyraziła nadzieję, że dzięki temu najbardziej aktualne wydania "Gazety Uniwersyteckiej" dotrą nie tylko do naszych pracowników, przebywających czasowo za granicą, ale i będą stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich Polaków, którzy opuściwszy kraj na stałe, nie chcą utracić kontaktu z ojczyzną. 14 stycznia 1994 roku siedemnaście tekstów, stanowiących zawartość numeru 13. (jak widać, nie był pechowy), zostało umieszczonych w serwerze systemu Gopher, działającym pod kontrolą systemu SCO Unix na dwuprocesorowej maszynie ALR PC 486 33 MHz. Artykuły te prezentowano w postaci plików tekstowych, bez polskich znaków diakrytycznych. Takie były początki, w dwa lata po tym, jak Uniwersytet Śląski uzyskał dostęp do Internetu. Przypadek sprawił, że jednym z tekstów opublikowanych w tym właśnie numerze "Gazety Uniwersyteckiej" był wywiad z Joergiem Hertzerem, specjalistą w zakresie sieci z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Dr Hertzer powiedział wtedy: Przypuszczam, że do dziś wielu ludzi w Waszym uniwersytecie jeszcze nie zrozumiało korzyści, jakie stosowanie sieci komputerowych przynosi ich dyscyplinom nauki. Ciekawe, czy dziś jego opinia byłaby podobna?

Rys. Grzegorz Hańderek
Rys. G. Hańderek
Od tego styczniowego dnia, od dziesięciu lat, kolejne numery "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" dostępne są regularnie w Internecie dzięki udanej współpracy zespołu redakcyjnego "GU" z Działem Serwisu WWW Centrum Technik Informatycznych (dawniej: Centrum Techniki Obliczeniowej). Już zaledwie miesiąc później, w lutym 1994 roku, wówczas współpracownik, a obecnie Redaktor Naczelny "Gazety Uniwersyteckiej", Dariusz Rott, pisał: Więcej miejsca należy przeznaczyć na przybliżanie przeszłości środowiska akademickiego UŚ /wszak tradycja jest jednym z ważniejszych elementów tworzących poczucie wspólnotowości/. To również staraliśmy się osiągnąć, prezentując "GU" w Internecie: ważne teksty z przeszłości nie kończą tu życia w koszu na śmieci, przeciwnie: są, by uczyć - i kształtować tradycję.

W październiku 1995 r. numer 28. czasopisma został po raz pierwszy opublikowany w serwisie WWW. Minął wtedy zaledwie rok od ukazania się pierwszej graficznej przeglądarki internetowej, słynnej Mosaic Netscape. Na internetowych stronach gazety pojawiły się ilustracje. Tekstem inaugurującym obecność "Gazety Uniwersyteckiej" w serwisie WWW był esej prof. Tadeusza Sławka "Z dalszej perspektywy". Profesor pisał wtedy: nasza demokracja bliższa jest urzędniczego systemu, który krytykował Nietzsche, niż owych "transcendentnych korzeni", o których marzył Havel. Co dziś napisałby profesor Sławek, który w międzyczasie zdążył stać się tegoż urzędniczego systemu częścią - i przestać nią być?

A "Gazeta Uniwersytecka" w Internecie wciąż trwała, mimo upływu lat. Kolejna jej transformacja, to przełom października i listopada 2000 r., w okresie intensywnej pracy dziennikarskiej Mariusza Kubika, którego "Portrety pisarzy" pozyskały serwisowi wielu czytelników. W pierwszy rok akademicki dwudziestego pierwszego wieku, internetowe wydanie pisma wkroczyło jako rozbudowany serwis WWW, oparty na bazie danych i dynamicznych stronach tworzonych za pomocą specjalizowanego języka programowania. Numerowi 1(80) towarzyszyło wydanie specjalne (sprawozdanie Rektora za 1999 rok), pojawiło się archiwum, indeksy, ranking artykułów, forum dyskusyjne. Przypomniano też wydanie historyczne, z października roku 1995, czyli to właśnie, od którego zaczęła się obecność "Gazety" w sieci WWW.

Październik 2003 roku przyniósł internetowemu wydaniu "GU" prawdziwy hit, w postaci prezentacji nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji, autorstwa duetu: Katarzyna Bytomska i Małgorzata Krasuska-Korzeniec. Dynamiczny tekst i zdjęcia wprowadziły ten artykuł na pierwsze miejsce listy rankingowej, dowodząc niezbicie, że jeśli się wykona dobrą robotę, sukces jest zapewniony, choćby cel wydawał się niedostępny. Artykuł o inteligentnym gmachu był wyjątkowy również pod innym względem: doczekał się oto największej liczby komentarzy czytelników, które jednak inteligencji budynku wcale nie dotyczyły.

Jest styczeń 2004 roku. Minęło dziesięć lat. Internetowe wydanie "Gazety Uniwersyteckiej", przygotowane jak co miesiąc przez zespół pracowników Centrum Technik Informatycznych, jest znów z Wami. Nie będę pokazywał statystyk, nie chcę epatować czytelników liczbami. One nie są w istocie rzeczy ważne. To, co jest ważne, to fakt, że przez dziesięć lat można systematycznie i rzetelnie wykonywać kawał porządnej pracy. Dziękuję za to władzom uczelni. Dziękuję redakcji "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Dziękuję pracownikom Centrum Technik Informatycznych. Dziękuję wreszcie czytelnikom internetowego wydania "Gazety". To była i jest Wasza gazeta - i taka pozostanie.

I MY BARDZO DZIĘKUJEMY, PANIE DYREKTORZE!
(red.)

Autorzy: Maciej Uhlig
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...