Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2004

I Spotkania Popiołkowskie

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek byli organizatorami I Spotkań Popiołkowskich, które odbyły się 20 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Adam Lityński, prof. dr hab. Marek Lubelski, ks. Stanisław Puchała, prof. dr hab. Maciej Salamon, prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydent Miasta Katowice, Piotr Uszok. Rozważane były kwestie związane z tradycją i współczesnością Uniwersytetu. (Teksty prezentowanych w trakcie spotkanie wykładów zostaną opublikowane w specjalnym dodatku "Gazety...")

Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 17 listopada nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych pani dr hab. Elżbiecie Czesławie Gondek, pracującej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Profesor Jerzy Łuczka w Komitecie Narodowym ds. Współpracy z Europejską Fundacją

Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 10 września 2003 roku prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, Dyrektor Instytutu Fizyki UŚ został powołany na członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) przy prezydium PAN na okres kadencji 2003-2006. Prace Komitetu mają na celu rozszerzenie udziału nauki polskiej w międzynarodowych programach naukowych, realizowanych w ramach Europejskiej Fundacji Naukowej.

Nagrody dla Kapelusza

W drugiej edycji Festiwalu Filmowego Slamdance Poland, który odbywał się od 14 do 16 listopada we Wrocławiu, film Kapelusz Agnieszki Smoczyńskiej, studentki III roku reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, zdobył I nagrodę w kategorii: krótki film. Agnieszka Smoczyńska oraz pozostali laureaci, będą mogli uczestniczyć w amerykańskiej edycji festiwalu Slamdance.

Za film Kapelusz Agnieszka Smoczyńska zdobyła również III nagrodę: Brązowego Dinozaura na X Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Etiuda 2003" (Kraków, 21- 27 listopada) oraz wyróżnienie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego OFF Cinema (Poznań, 27- 30 listopada).

Posiedzenie jury konkursu im. Marka Kuczmy

6 grudnia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie jury ogólnopolskiego konkursu na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych im. Marka Kuczmy. Podczas uroczystej części posiedzenia zostały rozdane dyplomy laureatom konkursu za rok 2001. Wśród nagrodzonych laureatów edycji zeszłorocznej znalazło się czterech pracowników naukowych z Instytutu Matematyki UŚ w Katowicach: prof. zw. dr hab. Roman Ger - I miejsce (współautor), prof. dr hab. Karol Baron i dr hab. Witold Jarczyk - II miejsce oraz dr hab. Maciej Sablik (współautor) - III miejsce. W spotkaniu wziął udział prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych UŚ.

T-Rex i Zmruż Oczy z nagrodami Camerimage 2003

Nagrodę specjalną jury XI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2003, zakończonego 6 grudnia otrzymał film Zmruż oczy ze zdjęciami Pawła Śmietanki i Adama Bajerskiego, absolwentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Duży sukces na festiwalu odnieśli młodzi polscy operatorzy w konkursie etiud studenckich. Wszystkie nagrody, tzn. Złotą, Srebrną i Brązową Kijankę otrzymali przedstawiciele łódzkiej oraz katowickiej szkoły filmowej: laureatem Brązowej Kijanki za film T-rex został Konrad Spyra - student Wydziału Radia i Telewizji UŚ. Camerimage jest jedynym festiwalem w Polsce nagradzającym twórczość filmowych operatorów. XI edycja Camerimage zgromadziła wielu znanych twórców światowego kina, a równocześnie ponad 120 studentów szkół filmowych rywalizujących w pokazach studenckich o nagrodę Złotej Kijanki.

Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku

13 grudnia w auli im. M. Kopernika w Instytucie Matematyki UŚ odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa: Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku. Sesja zorganizowana została przez Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki UŚ. Patronat nad obchodami objął Wojewoda Śląski, Lechosław Jarzębski. W spotkaniu wziął udział JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek. (Szczegółowa relacja w lutowym numerze "Gazety...")

Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych

W budynku Rektoratu UŚ przy ul. Bankowej 12 w Katowicach

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
gotowy jest już podjazd zewnętrzny dla wózków inwalidzkich. Podjazd, wyposażony w specjalną matę antypoślizgową, spełnia wszystkie wymogi techniczne. Podobnie jak inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych został zbudowany zgodnie z założeniami programu "Uniwersytet równych szans". W ramach programu przygotowywany jest również podjazd na Wydziale Filologicznym przy pl. Sejmu Śląskiego w Katowicach oraz w zakupiony zostanie schodołaz - specjalistyczne urządzenie pomagające osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier architektonicznych.

Kinga Lewińska i Filip Bajon w Zarządzie SFP

Kinga Lewińska - absolwentka reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, została członkiem Zarządu Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jest w Zarządzie STP jedyną reprezentantką młodych filmowców. Prezesem Stowarzyszenia ponownie został wybrany Jacek Bromski. W Zarządzie znalazł się również Filip Bajon - reżyser, wykładowca WRiTV UŚ. Wybory przeprowadzono podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SFP, który odbywał się 13 grudnia w Warszawie. Kinga Lewińska jest autorką wielokrotnie nagradzanego filmu Pas de deux. Była członkiem jury konkursu filmów niezależnych XXVIII FPFF w Gdyni w 2003 r.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Kredyt dostępniejszy

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, w roku akademickim 2003/2004 wzrasta pułap dochodu uprawniający do pierwszeństwa w ubieganiu się o uzyskanie kredytu studenckiego. Obecnie jest on wyższy o 250 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 1400 zł.

MP
www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Stypendia MENiS

W drugiej turze przyznawania stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uhonorowano cztery nasze studentki. Łącznie tegoroczne stypendia otrzymało zatem 40 studentów UŚ. Nie udało się wyrównać ubiegłorocznego rekordu (41), jednak na tle średniej krajowej wynoszącej 49,47% pozytywnie rozpatrzonych wniosków imponująco wygląda nasza skuteczność, bowiem laureaci zostali wyłonieni spośród 59 aplikujących, co stanowi 67,79%.

źródło: www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Nowe bazy danych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

BIOSIS - Biological Abstracts (online)

Uniwersytet Śląski przystąpił do Polskiego Konsorcjum Użytkowników Bazy BIOSIS i uzyskał dostęp do Biological Abstracts - międzynarodowej bazy danych z zakresu biologii i nauk pokrewnych (botanika, zoologia, biochemia, biotechnologia, genetyka, nauki medyczne, ekologia, mikrobiologia, nauki rolnicze). W bazie jest indeksowanych ponad 4000 czasopism naukowych od roku 1997 na bieżąco (aktualizacja - 6 razy w roku). Ponad 90% rekordów zawiera abstrakty.

Dostęp pod adresem: http://gateway.ovid.com/autologin.html

Po zalogowaniu kliknąć Continue i wybrać odpowiedni rocznik Biological Abstracts. W opcji Choose a database można wybrać Select more than one database to search i zaznaczyć do 5 baz (lub roczników). Baza jest dostępna w całej Uczelni, ale tylko dla jednego użytkownika w tym samym czasie.

PsycINFO (1840-)

PsycINFO, baza tworzona przez American Psychological Association, zapewnia dostęp do międzynarodowej literatury z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych (psychiatria, edukacja, biznes, medycyna, farmakologia, prawo, lingwistyka, praca socjalna). Baza indeksuje ponad 1800 naukowych czasopism, książek, raportów i dysertacji od roku 1840, publikowanych w ponad 50 krajach i 24 językach, klasyfikowanych od roku 1967 wg Thesaurus of Psychological Index Therms. Aktualna zawartość bazy to 1 900 000 rekordów i jest aktualizowana co tydzień. Prawie wszystkie rekordy mają streszczenia. Oprócz tradycyjnych możliwości wyszukiwawczych (wg autora, tematyki, źródła, afiliacji autora itp.) rekordy z ostatnich lat można przeszukiwać wg cytowań literatury załącznikowej (obecnie ponad 8 mln cytowań).

Dostęp pod adresem: http://www.csa.com (ze strony domowej BUŚ - dostęp bez hasła).

Testowy dostęp do baz danych wydawnictw K.G.Saur oraz Gale (do 29 II 2004)

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych w ramach projektu EIFL zorganizowała testowy dostęp do kilku baz danych wydawnictw K.G.Saur oraz Gale. Do dnia 29 lutego 2004 można korzystać z następujących baz:

  • Biography Resource Center
  • Literature Resource Center
  • Gale Virtual Reference Library
  • Business and Company Reference Center
  • English Language Bibliography 1945 to the Present
  • Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (jest w prenumeracie BUŚ!)
  • Yearbook of Internationale Organisations Online

Dostęp pod adresem: http://www.galeuk.com/saurtrials/eifl

W celu zalogowania trzeba wpisać nazwę instytucji, kraj, nazwisko, adres e-mail oraz wybrać bazę.

BUŚ

Expolingua Berlin, czyli wieża Babel

Expolingua Berlin to spotkania międzynarodowe, które od szesnastu lat mają ten sam cel: poznanie języków i kultur krajów całego świata. Organizatorzy targów zapraszają uczestników z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Ameryki Łacińskiej. Przez trzy dni Russisches Haus, miejsce targów, zamienia się w wieżę Babel, która nie dzieli a łączy wszystkich przyjeżdżających do Berlina reprezentantów różnych państw z tymi, którzy pragną uczyć się języków i zwiedzać świat. W tym roku, w dniach od 21 do 23 listopada, niemieccy studenci, uczniowie i nauczyciele mogli odwiedzić 123 stoiska z 19. krajów. Prezentujący swoje kraje proponowali nauczanie języka w Niemczech i za granicą, wymiany międzynarodowe dla studentów i uczniów, kursy językowe, szkolenia dla nauczycieli, programy au-pair, jak również najnowsze słowniki, programy komputerowe do nauki języków oraz informacje o kulturze i ludziach z danego kraju. Targom towarzyszą wykłady, organizowane między innymi przez DAAD. W tym roku odbyły się one pod wspólnym tytułem "Nauka, badania i uczenie na całym świecie" , ale seminaria, dyskusje i warsztaty skupiały się głównie wokół aspektów pracy tłumacza.

Foto: Wioletta Hajduk-Gawron
Miejsce targów Expolingua Berlin

Powiększanie granic Unii Europejskiej, następujące w bardzo szybkim tempie, sprzyja takim wydarzeniom. Przecież kolejnych 10 państw, w tym Polska, stanie się wkrótce jej członkami. Dlatego też obecność Polski była w tym roku na targach bardzo ważna, nasz kraj i język polski cieszył się szczególnym zainteresowaniem. Ambasada Polska od kilku lat ma na targach Expolingua stoisko, dzięki czemu uniwersytety oraz szkoły językowe z Polski mogą się prezentować. W tym roku, po raz trzeci, swoją ofertę przedstawił również Uniwersytet Śląski oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Zainteresowanie studiowaniem na polskich uniwersytetach i uczenie się języka polskiego staje się coraz większe w Niemczech. Studenci bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski na semestralne i roczne wymiany oraz na staże naukowe.

Foto: Wioletta Hajduk-Gawron
Ekspozycja polskiego stoiska

Każdego roku targi są odwiedzane przez około 17 tys. ludzi. Jest to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami różnych kultur i języków w jednym miejscu.

WIOLETTA HAJDUK-GAWRON

Jubileusz Profesora Józefa Nowackiego

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. dr. hab. Józefowi Nowackiemu odbyła się 27 listopada 2003 roku w sali Rady Wydziału, w nowej siedzibie Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Bankowej 11 b. Okazją do przygotowania Księgi były jubileusze: 80. urodzin Profesora oraz 50-lecia pracy naukowej.

Foto: W. Ziółkowski
JM Rektor UŚ i prof. dr hab. Józef Nowacki

Przygotowanej przez uczniów i przyjaciół publikacji nadano tytuł Prawo a wartości. Stanowi on nawiązanie do problemów, których obecność można zauważyć w nieomal wszystkich pracach Jubilata. Profesor Józef Nowacki całe swoje ponad 50-letnie życie zawodowe poświęcił teorii prawa. Opublikowane przez Niego liczne studia i artykuły oraz monografie dotyczyły m. in. stosunku prawa do moralności, klauzul generalnych, wnioskowania przez analogię, roli ocen w stosowaniu prawa, skuteczności działania przepisów prawa, zagadnień praworządności. Swą postawą i dorobkiem naukowym Profesor zyskał sobie uznanie i szacunek, czemu wielokrotnie dawano wyraz podczas jubileuszowej uroczystości.

Przybyłych gości powitała Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ prof. dr hab. Anna Łabno, która również przedstawiła sylwetkę Jubilata i dokonała aktu uroczystego wręczenia Księgi. JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek w imieniu władz Uczelni podziękował Jubilatowi za dotychczasową pracę i - składając życzenia na przyszłość - wręczył list gratulacyjny. W imieniu autorów księgi głos zabrał prof. dr hab. Adam Lityński. Jubileusz zgromadził uczniów, przyjaciół i współpracowników Profesora Józefa Nowackiego, zarówno z macierzystego wydziału, jak i z innych ośrodków akademickich. Spotkanie zakończył krótki koncert gitarowy.

red.

Spotkania przedświąteczne

Foto: M. Krasuska - Korzeniec
Wieczór Wigilijny artystów cieszyńskiej Filii UŚ

Zgodnie z tradycją Uniwersytetu Śląskiego, przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się kilka spotkań opłatkowych, podczas których członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu mieli okazję złożenia sobie życzeń świątecznych i noworocznych. 17 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach odbył się Wieczór Wigilijny, w programie którego znalazł się występ Chóru Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon oraz Aleksandry Zeman - w repertuarze kolędowym oraz wyborze utworów z płyty "Pater Noster". Słowo wstępne wygłosił Andrzej Wójcik.

Foto: M. Krasuska - Korzeniec
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
i Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń
wzajem dobrze sobie życzą

Foto: M. Krasuska - Korzeniec

Podczas wielu spotkań wigilijnych z obecnymi i byłymi pracownikami Uczelni spotykali się przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego. JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek wystosował listy ze świątecznymi życzeniami do swoich poprzedników: prof. dr. hab. Henryka Rechowicza, prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana i prof. dr. hab. Tadeusza Sławka.

MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...