Guliwer czasopismo o książce dla dziecka

Czasopismo w całości poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży "Guliwer" powstało w 1991 roku, a jego pierwszym wydawcą była Fundacja "Książka dla Dziecka". W latach 2000-2002 pismo przejął Zakład Narodowy im. Ossolińskich, zaś od 2003 roku nastąpiło kolejne przemieszczenie: redakcję przygarnęła Biblioteka Śląska w Katowicach, a obowiązki wydawnicze pełni Wydawnictwo Naukowe "Śląsk". W skład aktualnej redakcji wchodzą: prof. Jan Malicki (redaktor naczelny), dr Aleksandra Pethe (jego zastępca), Aneta Satława (sekretarz redakcji). O profilu pisma decyduje rada naukowa, w składzie: prof. Joanna Papuzińska (Warszawa), prof. Irena Socha (Wydział Filologiczny UŚ, Zakład Czytelnictwa Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej), prof. Alicja Baluch (Kraków) dr Magdalena Ślusarska (Warszawa) i Liliana Bardijewska (Warszawa).

Guliwer

Czasopismo (do 1999 roku miesięcznik, potem kwartalnik) adresowane jest do środowisk mających zawodowo do czynienia z książką dla dziecka: nauczycieli (także akademickich, kształcących przyszłych pedagogów i bibliotekarzy), pracowników bibliotek, wydawców, księgarzy, twórców (pisarzy, ilustratorów), krytyków literackich i badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, pragnących zapewnić dzieciom wartościową lekturę.

Guliwer

W każdym numerze można znaleźć: recenzje nowości wydawniczych, wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz wydawcami; teksty historycznoliterackie, eseje i rozprawy dotyczące klasyki literatury dla dzieci; artykuły opisujące doświadczenia bibliotekarzy i nauczycieli związanych z upowszechnianiem czytelnictwa oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach kulturalnych, związanych z książką i czytelnictwem w kraju i poza jego granicami. Nowa redakcja zamierza także kontynuować akcję "Kufer", polegającą na przekazywaniu książek (materiałów własnych) wybranej małej bibliotece, promującej literaturę dla dzieci i młodzieży. "Guliwer" zaprasza do współpracy.

Guliwer

Redakcja "Guliwera"
Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
tel.: (032) 208 38 75, 208 37 00
e-mail: guliwer@bs.katowice.pl

Autorzy: AP
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...