Tożsamość religijna i kulturowa na Śląsku Cieszyńskim

Konferencja naukowa Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Książęco-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770-1925) odbyła się 30 września 2003 roku w cieszyńskiej Filii UŚ - zorganizowana w 120 rocznicę sakry biskupiej ks. Franciszka Śniegonia.

W słowie powitalnym zwrócono uwagę na tolerancję i wzajemne poszanowanie katolików i protestantów, a także ich szacunek do wyznawców religii mojżeszowej w Księstwie Cieszyńskim. Na sesji wygłoszono 13 referatów, a ich autorami byli pracownicy naukowi reprezentujący trzy ośrodki naukowe: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski i Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. W dyskusji głos zabrali m. in. ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy, wikariusz generalny diecezji opolskiej ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Paweł Anweiler, starosta powiatu cieszyńskiego Witold Dzierżawski oraz świeccy i duchowni obu wyznań.

Konferencja zakończyła się 1 października br. Mszą św. w kościele p. w. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp T. Rakoczy. Uczestników zgromadzenia liturgicznego pozdrowił bp diecezji ostrawsko-opawskiej Franciszek Lobkowicz. Przed zakończeniem Mszy św. wystąpiła JM prorektor ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Halina Rusek, która podsumowując całość konferencji podziękowała organizatorom za jej zorganizowanie.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...